Statistieken Buurt Bevel-Kern

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bevel-Kern in de gemeente Nijlen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bevel-Kern in de gemeente Nijlen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bevel-Kern
(daling van 2,89% naar 1.581 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt Bevel-Kern is met 47 personen afgenomen van 1.628 personen in 2011 tot 1.581 personen in 2021 (dat is een daling van 2,89%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was -5 personen (-0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bevel met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bevel-Kern: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bevel met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bevel-Kern, 2: buurt Heikant Nijlen, 3: buurt Bevel-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bevel-Kern voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bevel-Kern ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bevel-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bevel-Kern. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bevel-Kern: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.481)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bevel-Kern. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bevel-Kern was €37.481. Er waren 876 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bevel-Kern was €32.833.024.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bevel-Kern in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Nijlen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bevel-Kern (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bevel-Kern in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bevel-Kern: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bevel-Kern helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Nijlen getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Nijlen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Nijlen. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Bevel-Kern helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Nijlen getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Nijlen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Nijlen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bevel-Kern helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Nijlen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*11.786Aantal2022
Mannen*11.473Aantal2022
0 tot 10 jaar*2.290Aantal2022
10 tot 20 jaar*2.579Aantal2022
20 tot 30 jaar*2.311Aantal2022
30 tot 40 jaar*2.825Aantal2022
40 tot 50 jaar*3.139Aantal2022
50 tot 60 jaar*3.532Aantal2022
60 tot 70 jaar*3.031Aantal2022
70 tot 80 jaar*2.221Aantal2022
80 tot 90 jaar*1.118Aantal2022
90 jaar en ouder*213Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Nijlen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Bevel-Kern helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*9.398Aantal2022
Gescheiden*1.982Aantal2022
Ongehuwd*10.564Aantal2022
Verweduwd*1.315Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Nijlen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bevel-Kern helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften876Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€32.833.024Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.481Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bevel-Kern.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*22.559Aantal2022
Vreemdelingen*700Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Nijlen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bevel-Kern helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12026B00-Code2022
RegionaamBevel-KernNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte103Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen786Aantal2022
Aantal inwoners1.581Aantal2021
Aantal huishoudens661Aantal2019
Aantal wagens869Aantal2019
Dichtheid adressen7,64Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners15,36Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens6,42Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens8,44Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bevel-Kern.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties14Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties7Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€215.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€211.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€260.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€230.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€340.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€314.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bevel-Kern.

Adressen in de buurt Bevel-Kern

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bevel-Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nijlen.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Akendoren1 - 92560
Bevel-Dorp10 - 992560
Bevels Heerdplein1 - 32560
Binnenhof1 - 92560
Bloesemhof10 - 92560

Toon alle 24 rijen met adressen...