Statistieken Buurt Beverlo-Dorp

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Beverlo-Dorp in de gemeente Beringen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Beverlo-Dorp in de gemeente Beringen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Beverlo-Dorp
(uitzonderlijk grote toename van 79% naar 1.680 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Beverlo-Dorp is met 739 inwoners gegroeid van 941 inwoners in 1990 tot 1.680 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 79%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 22 inwoners (1,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Beverlo met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Beverlo-Dorp: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Beverlo met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Beverlo-Dorp, 2: buurt Zuidstraat, 3: buurt Haneberg Beringen, 4: buurt Schansvijver, 5: buurt Eindert, 6: buurt Eindeken, 7: buurt Korspel, 8: buurt Staleikerheide-Genemeer, 9: buurt Beringen-Mijn-Tuinwijk Beverlo, 10: buurt Laardijk.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Beverlo-Dorp voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Beverlo-Dorp ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Beverlo-Dorp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Beverlo-Dorp. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Beverlo-Dorp: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.928)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beverlo-Dorp. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beverlo-Dorp was €29.928. Er waren 833 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Beverlo-Dorp was €24.930.222.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 58 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Beverlo-Dorp in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beringen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Beverlo-Dorp (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Beverlo-Dorp in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Beverlo-Dorp: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Beverlo-Dorp helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beringen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Beverlo-Dorp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Beverlo-Dorp.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beringen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Beverlo-Dorp. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Beverlo-Dorp helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beringen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Beverlo-Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen827Aantal2023
Mannen855Aantal2023
0 tot 10 jaar193Aantal2023
10 tot 20 jaar254Aantal2023
20 tot 30 jaar220Aantal2023
30 tot 40 jaar194Aantal2023
40 tot 50 jaar270Aantal2023
50 tot 60 jaar223Aantal2023
60 tot 70 jaar166Aantal2023
70 tot 80 jaar79Aantal2023
80 tot 90 jaar61Aantal2023
90 jaar en ouder21Aantal2023
Aantal inwoners1.680Aantal2023
0 tot 5 jaar83Aantal2023
5 tot 10 jaar110Aantal2023
10 tot 15 jaar128Aantal2023
15 tot 20 jaar126Aantal2023
20 tot 25 jaar118Aantal2023
25 tot 29 jaar102Aantal2023
30 tot 35 jaar97Aantal2023
35 tot 40 jaar97Aantal2023
40 tot 45 jaar153Aantal2023
45 tot 50 jaar117Aantal2023
50 tot 55 jaar115Aantal2023
55 tot 60 jaar108Aantal2023
60 tot 65 jaar95Aantal2023
65 tot 70 jaar71Aantal2023
70 tot 75 jaar42Aantal2023
75 tot 80 jaar37Aantal2023
80 tot 85 jaar33Aantal2023
85 tot 90 jaar28Aantal2023
90 tot 95 jaar21Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Beverlo-Dorp. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Beverlo-Dorp.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden34Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners21,61Aantal2022
Gevulde handelspanden30Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels16Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,60Aantal2022
Consumentgerichte diensten8Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners4,20Aantal2022
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Beverlo-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens634Aantal2023
Huishoudens 1 persoon185Aantal2023
Huishoudens 2 personen173Aantal2023
Huishoudens 3 personen81Aantal2023
Huishoudens 4 personen118Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen77Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen27%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen12%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften833Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€24.930.222Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.928Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.956Euro2019
Interkwartiel verschil21.581Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt86Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie18Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €13%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €13%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€28.128.271Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€16.853Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.464Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)104Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten29Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit218Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit114Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Beverlo-Dorp.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71004D001Code2024
RegionaamBeverlo-DorpNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte75Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen845Aantal2024
Aantal inwoners1.680Aantal2023
Aantal huishoudens634Aantal2023
Aantal wagens771Aantal2022
Dichtheid adressen11,34Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners22,54Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,51Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens10,34Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Beverlo-Dorp.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder52Aantal2023
Alleenwonend185Aantal2023
Andere persoon23Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)428Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen224Aantal2023
Inwonende andere persoon68Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder84Aantal2023
Kind bij gehuwd paar449Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar45Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)56Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen68Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Beverlo-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6Aantal2020
Huizen-Transacties4Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Beverlo-Dorp.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders171Aantal2023
Eigenaars460Aantal2023
% Huurders27%Percentage2023
% Eigenaars73%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Beverlo-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden681Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194582Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970229Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000188Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010101Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202067Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen501Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen180Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie680Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Beverlo-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Beverlo-Dorp

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Beverlo-Dorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beringen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Beverlo-Dorp1 - 83581
Beverpad10 - 93581
Burgemeester Heymansplein1 - 83581
De Heuft1 - 93580 - 3581
De Laar1 - 93581

Toon alle 21 rijen met adressen...