Statistieken Buurt Beverst Steenweg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Beverst Steenweg in de gemeente Bilzen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Beverst Steenweg in de gemeente Bilzen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Beverst Steenweg
(zeer grote stijging van 28% naar 1.625 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Beverst Steenweg is met 360 personen gestegen van 1.265 personen in 1990 tot 1.625 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 11 personen (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Beverst met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Beverst Steenweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Beverst met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Beverst Steenweg, 2: buurt Sint-Maertensgracht, 3: buurt Beverst-Verspreide Bewoning, 4: buurt Schoonbeek, 5: buurt Schoonbeek-Uitbreiding, 6: buurt Genk-Zuid (Beverst), 7: buurt Schoonbeek-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Beverst Steenweg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Beverst Steenweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Beverst Steenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Beverst Steenweg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Beverst Steenweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.276)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beverst Steenweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beverst Steenweg was €33.276. Er waren 940 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Beverst Steenweg was €31.279.583.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 57 buurten (blauw), 19 wijken (oranje), 13 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Beverst Steenweg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bilzen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Beverst Steenweg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Beverst Steenweg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Beverst Steenweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Beverst Steenweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Bilzen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Beverst Steenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Beverst Steenweg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bilzen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Beverst Steenweg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Beverst Steenweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Bilzen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Beverst Steenweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen842Aantal2023
Mannen780Aantal2023
0 tot 10 jaar139Aantal2023
10 tot 20 jaar157Aantal2023
20 tot 30 jaar205Aantal2023
30 tot 40 jaar209Aantal2023
40 tot 50 jaar173Aantal2023
50 tot 60 jaar222Aantal2023
60 tot 70 jaar221Aantal2023
70 tot 80 jaar161Aantal2023
80 tot 90 jaar97Aantal2023
90 jaar en ouder38Aantal2023
Aantal inwoners1.625Aantal2023
0 tot 5 jaar69Aantal2023
5 tot 10 jaar70Aantal2023
10 tot 15 jaar82Aantal2023
15 tot 20 jaar75Aantal2023
20 tot 25 jaar72Aantal2023
25 tot 29 jaar133Aantal2023
30 tot 35 jaar110Aantal2023
35 tot 40 jaar99Aantal2023
40 tot 45 jaar94Aantal2023
45 tot 50 jaar79Aantal2023
50 tot 55 jaar112Aantal2023
55 tot 60 jaar110Aantal2023
60 tot 65 jaar128Aantal2023
65 tot 70 jaar93Aantal2023
70 tot 75 jaar91Aantal2023
75 tot 80 jaar70Aantal2023
80 tot 85 jaar54Aantal2023
85 tot 90 jaar43Aantal2023
90 tot 95 jaar29Aantal2023
95 jaar en ouder9Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Beverst Steenweg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Beverst Steenweg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden23Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners14,58Aantal2022
Gevulde handelspanden22Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels11Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,17Aantal2022
Consumentgerichte diensten6Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,80Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Beverst Steenweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens733Aantal2023
Huishoudens 1 persoon266Aantal2023
Huishoudens 2 personen271Aantal2023
Huishoudens 3 personen87Aantal2023
Huishoudens 4 personen76Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen33Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon36%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften940Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€31.279.583Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.276Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.448Euro2019
Interkwartiel verschil21.613Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt85Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie24Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €15%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €7%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€33.933.705Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.725Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.519Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)49Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten27Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit103Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit54Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Beverst Steenweg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode73006B001Code2024
RegionaamBeverst SteenwegNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte75Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen945Aantal2024
Aantal inwoners1.625Aantal2023
Aantal huishoudens733Aantal2023
Aantal wagens893Aantal2022
Dichtheid adressen12,63Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners21,72Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens9,80Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens11,93Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Beverst Steenweg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder73Aantal2023
Alleenwonend266Aantal2023
Andere persoon27Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)238Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen322Aantal2023
Inwonende andere persoon30Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder105Aantal2023
Kind bij gehuwd paar205Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar82Aantal2023
Lid van collectief huishouden70Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)88Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen116Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Beverst Steenweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties14Aantal2020
Huizen-Transacties16Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€205.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€248.750Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€334.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Beverst Steenweg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders233Aantal2023
Eigenaars503Aantal2023
% Huurders32%Percentage2023
% Eigenaars68%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Beverst Steenweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden793Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194583Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970147Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000300Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201084Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020107Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202131Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190040Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen450Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen343Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie793Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Beverst Steenweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Beverst Steenweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Beverst Steenweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bilzen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Asbornestraat13740
Beverststraat1 - 903740
Blindestraat1 - 93740
Holt1 - 993740
Kleistraat1 - 93740

Toon alle 21 rijen met adressen...