Statistieken Buurt Bevingen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bevingen in de gemeente Sint-Truiden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bevingen in de gemeente Sint-Truiden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bevingen
(stijging van 5,1% naar 618 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Bevingen is met 30 personen toegenomen van 588 personen in 1990 tot 618 personen in 2023 (dat is een stijging van 5,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1 personen (1,03%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Sint-Truiden met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bevingen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Sint-Truiden met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bevingen, 2: buurt Sint-Truiden-Verspr. Bew.-Zuid.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bevingen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bevingen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bevingen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bevingen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bevingen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.982)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bevingen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bevingen was €32.982. Er waren 332 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bevingen was €10.950.160.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 66 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bevingen in het rood weergegeven.alle buurten binnen de gemeente Sint-Truiden waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bevingen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bevingen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bevingen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bevingen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Truiden getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bevingen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bevingen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Truiden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bevingen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bevingen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Truiden getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bevingen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen450Aantal2023
Mannen713Aantal2023
0 tot 10 jaar121Aantal2023
10 tot 20 jaar215Aantal2023
20 tot 30 jaar300Aantal2023
30 tot 40 jaar158Aantal2023
40 tot 50 jaar119Aantal2023
50 tot 60 jaar87Aantal2023
60 tot 70 jaar81Aantal2023
70 tot 80 jaar63Aantal2023
80 tot 90 jaar10Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners618Aantal2023
0 tot 5 jaar74Aantal2023
5 tot 10 jaar47Aantal2023
10 tot 15 jaar55Aantal2023
15 tot 20 jaar160Aantal2023
20 tot 25 jaar165Aantal2023
25 tot 29 jaar135Aantal2023
30 tot 35 jaar87Aantal2023
35 tot 40 jaar71Aantal2023
40 tot 45 jaar57Aantal2023
45 tot 50 jaar62Aantal2023
50 tot 55 jaar33Aantal2023
55 tot 60 jaar54Aantal2023
60 tot 65 jaar43Aantal2023
65 tot 70 jaar38Aantal2023
70 tot 75 jaar40Aantal2023
75 tot 80 jaar23Aantal2023
80 tot 85 jaar10Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bevingen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bevingen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden8Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,37Aantal2022
Gevulde handelspanden7Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels4Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,28Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bevingen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens240Aantal2023
Huishoudens 1 persoon59Aantal2023
Huishoudens 2 personen89Aantal2023
Huishoudens 3 personen37Aantal2023
Huishoudens 4 personen40Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen15Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften332Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€10.950.160Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.982Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.780Euro2019
Interkwartiel verschil25.285Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt91Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie16Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2017
% inkomens 15.001 - 20.000 €13%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €21%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €13%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €7%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€11.263.489Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€9.225Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit563Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)28Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)48%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten58Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit600Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)52%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit572Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)49%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bevingen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71053A100Code2024
RegionaamBevingenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte60Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen288Aantal2024
Aantal inwoners618Aantal2023
Aantal huishoudens240Aantal2023
Aantal wagens309Aantal2022
Dichtheid adressen4,81Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners10,31Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,00Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens5,16Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bevingen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder24Aantal2023
Alleenwonend59Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)116Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen118Aantal2023
Inwonende andere persoon20Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder36Aantal2023
Kind bij gehuwd paar108Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar46Aantal2023
Lid van collectief huishouden554Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)42Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen36Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bevingen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bevingen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders31Aantal2023
Eigenaars209Aantal2023
% Huurders13%Percentage2023
% Eigenaars87%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bevingen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden252Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194555Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197072Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200068Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201015Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202016Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20218Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190016Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen234Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen18Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie248Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bevingen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bevingen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bevingen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sint-Truiden. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bevingen-Centrum10 - 993800
Kapelstraat1 - 83800
Montenakenweg137 - 5553800
Naamsesteenweg224 - 3853800
Rochendaal1 - 93800
Romeinseweg Bevingen2 - 743800
Romeinseweg-Bevingen23800
Romeinseweg-Brustem743800
Straeten10 - 73800