Statistieken Buurt Biesmeree-Habitations Disp.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Biesmeree-Habitations Disp.
(toename van 5,8% naar 91 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Biesmeree-Habitations Disp. is met 5 personen toegenomen van 86 personen in 2011 tot 91 personen in 2022 (dat is een toename van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 0 personen (0,78%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Biesmeree met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Biesmeree-Habitations Disp.: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Biesmeree met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Biesmeree-Centre, 2: buurt Biesmeree-Habitations Disp..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Biesmeree-Habitations Disp. voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Biesmeree-Habitations Disp. ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Biesmeree-Habitations Disp.

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Biesmeree-Habitations Disp.. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp.: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.407)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Biesmeree-Habitations Disp.. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Biesmeree-Habitations Disp. was €38.407. Er waren 50 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Biesmeree-Habitations Disp. was €1.920.364.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 40 buurten (blauw), 16 wijken (oranje), 9 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Biesmeree-Habitations Disp. in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Mettet waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Biesmeree-Habitations Disp. (2015 -2018)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Biesmeree-Habitations Disp. in de periode van 2015 tot en met 2018.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Biesmeree-Habitations Disp.: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp. helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Mettet getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Mettet

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Mettet. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp. helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Mettet getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Mettet

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Mettet. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp. helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Mettet getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*6.849Aantal2023
Mannen*6.616Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.432Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.550Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.595Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.789Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.739Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.982Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.661Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.118Aantal2023
80 tot 90 jaar*471Aantal2023
90 jaar en ouder*128Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Mettet getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp. helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.151Aantal2023
Gescheiden*1.391Aantal2023
Ongehuwd*7.108Aantal2023
Verweduwd*815Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Mettet getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp. helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften50Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.920.364Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.407Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.082Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp..

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*13.043Aantal2023
Vreemdelingen*422Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Mettet getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp. helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode92087F09-Code2023
RegionaamBiesmeree-Habitations Disp.Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte728Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen38Aantal2023
Aantal inwoners91Aantal2022
Aantal huishoudens37Aantal2021
Aantal wagens47Aantal2021
Dichtheid adressen0,05Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,12Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,05Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,06Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp..

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2018
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2015
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp..

Adressen in de buurt Biesmeree-Habitations Disp.

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Biesmeree-Habitations Disp.. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Mettet.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Rue de Bouffosse15640
Rue de Fraire1 - 75640
Rue de la Station1 - 475640
Rue de Stave11 - 95640
Rue du Fourneau37B - 42A5640
Rue du Loret33 - 435640
Rue du Village31 - 325640
Vive Al’Rue12A5640