Statistieken Buurt Blaasveld-Station

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blaasveld-Station in de gemeente Willebroek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blaasveld-Station in de gemeente Willebroek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Blaasveld-Station
(zeer grote groei van 60% naar 1.609 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Blaasveld-Station is met 604 inwoners toegenomen van 1.005 inwoners in 1990 tot 1.609 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 18 inwoners (1,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Blaasveld met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Blaasveld-Station: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Blaasveld met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Blaasveld-Centrum, 2: buurt Blaasveld-Station, 3: buurt Kleine Heide Willebroek, 4: buurt Blaasveld-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Blaasveld-Station voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Blaasveld-Station ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Blaasveld-Station

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Blaasveld-Station. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Blaasveld-Station: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€43.048)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blaasveld-Station. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blaasveld-Station was €43.048. Er waren 832 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Blaasveld-Station was €35.815.552.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Blaasveld-Station in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Willebroek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Blaasveld-Station (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Blaasveld-Station in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Blaasveld-Station: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Blaasveld-Station helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Willebroek getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Blaasveld-Station

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Blaasveld-Station.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Willebroek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Blaasveld-Station. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Blaasveld-Station helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Willebroek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Blaasveld-Station voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen790Aantal2023
Mannen777Aantal2023
0 tot 10 jaar178Aantal2023
10 tot 20 jaar223Aantal2023
20 tot 30 jaar155Aantal2023
30 tot 40 jaar222Aantal2023
40 tot 50 jaar228Aantal2023
50 tot 60 jaar243Aantal2023
60 tot 70 jaar125Aantal2023
70 tot 80 jaar129Aantal2023
80 tot 90 jaar52Aantal2023
90 jaar en ouder12Aantal2023
Aantal inwoners1.609Aantal2023
0 tot 5 jaar84Aantal2023
5 tot 10 jaar94Aantal2023
10 tot 15 jaar111Aantal2023
15 tot 20 jaar112Aantal2023
20 tot 25 jaar96Aantal2023
25 tot 29 jaar59Aantal2023
30 tot 35 jaar104Aantal2023
35 tot 40 jaar118Aantal2023
40 tot 45 jaar96Aantal2023
45 tot 50 jaar132Aantal2023
50 tot 55 jaar118Aantal2023
55 tot 60 jaar125Aantal2023
60 tot 65 jaar69Aantal2023
65 tot 70 jaar56Aantal2023
70 tot 75 jaar78Aantal2023
75 tot 80 jaar51Aantal2023
80 tot 85 jaar21Aantal2023
85 tot 90 jaar31Aantal2023
90 tot 95 jaar12Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Blaasveld-Station. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Blaasveld-Station.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden13Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners8,05Aantal2022
Gevulde handelspanden13Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels4Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,10Aantal2022
Consumentgerichte diensten4Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,48Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Blaasveld-Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens600Aantal2023
Huishoudens 1 persoon127Aantal2023
Huishoudens 2 personen202Aantal2023
Huishoudens 3 personen107Aantal2023
Huishoudens 4 personen122Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen42Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon21%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen20%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften832Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€35.815.552Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€43.048Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.870Euro2019
Interkwartiel verschil37.056Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt120Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie37Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €18%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€39.696.090Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€24.872Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.512Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)17Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Aantal nationaliteiten22Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit55Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit38Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Blaasveld-Station.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12040C010Code2024
RegionaamBlaasveld-StationNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte56Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen812Aantal2024
Aantal inwoners1.609Aantal2023
Aantal huishoudens600Aantal2023
Aantal wagens857Aantal2022
Dichtheid adressen14,39Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners28,52Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,64Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens15,19Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Blaasveld-Station.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder53Aantal2023
Alleenwonend127Aantal2023
Andere persoon15Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)332Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen254Aantal2023
Inwonende andere persoon24Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder79Aantal2023
Kind bij gehuwd paar317Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar124Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)148Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen94Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Blaasveld-Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties19Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties15Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€220.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€270.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€440.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Blaasveld-Station.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders129Aantal2023
Eigenaars475Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Blaasveld-Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden648Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194567Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970153Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000205Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010117Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202075Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202111Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190020Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen537Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen111Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie646Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Blaasveld-Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Blaasveld-Station

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Blaasveld-Station. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Willebroek. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Alfred De Taeyestraat1 - 92830
Bezelaerstraat1 - 912830
Blasiusstraat10 - 92830
Ceresstraat10 - 92830
Elleboogstraat1 - 92830

Toon alle 24 rijen met adressen...