Statistieken Buurt Bois Du Ban

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bois Du Ban
(0 inwoners in 2022)

In 2022 waren er 0 personen in de buurt Bois Du Ban. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2011. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Fronville met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bois Du Ban: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Fronville met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Fronville-Centre, 2: buurt Monville, 3: buurt Monville-Habitations Disp., 4: buurt Bois Du Ban, 5: buurt Deulin-Centre, 6: buurt Deulin-Habitations Dispersees, 7: buurt Monteuville-Centre, 8: buurt Monteuville-Habitations Disp..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bois Du Ban voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en geen data (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bois Du Ban ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bois Du Ban

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bois Du Ban. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2022 (inwoners), geen data (huishoudens) en geen data (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bois Du Ban: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.365)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Hotton. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Hotton was €28.365. Er waren 3.242 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Hotton was €91.960.720.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 23 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hotton waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bois Du Ban (2016 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bois Du Ban in de periode van 2016 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bois Du Ban: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bois Du Ban helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hotton getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Hotton

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Hotton. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Bois Du Ban helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Hotton getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hotton

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Hotton. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bois Du Ban helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hotton getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*2.887Aantal2023
Mannen*2.835Aantal2023
0 tot 10 jaar*625Aantal2023
10 tot 20 jaar*718Aantal2023
20 tot 30 jaar*712Aantal2023
30 tot 40 jaar*701Aantal2023
40 tot 50 jaar*724Aantal2023
50 tot 60 jaar*778Aantal2023
60 tot 70 jaar*736Aantal2023
70 tot 80 jaar*481Aantal2023
80 tot 90 jaar*206Aantal2023
90 jaar en ouder*41Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Hotton getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Bois Du Ban helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*1.658Aantal2023
Gescheiden*632Aantal2023
Ongehuwd*3.087Aantal2023
Verweduwd*345Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Hotton getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bois Du Ban helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1Aantal2018
Netto belastbaar inkomengeen dataEurogeen data
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data
Mediaan inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bois Du Ban.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*5.428Aantal2023
Vreemdelingen*294Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Hotton getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bois Du Ban helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode83028D19-Code2023
RegionaamBois Du BanNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte631Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen0Aantal2022
Aantal inwoners0Aantal2022
Aantal huishoudensgeen dataAantalgeen data
Aantal wagensgeen dataAantalgeen data
Dichtheid adressen0,00Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners0,00Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudensgeen dataAantal per hectaregeen data
Dichtheid wagensgeen dataAantal per hectaregeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bois Du Ban.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bois Du Ban.