Statistieken Buurt Boma

Aantal inwoners per jaar in de buurt Boma
(0 inwoners in 2022)

In 2022 waren er 0 personen in de buurt Boma. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2011. De cijfers zijn over de gehele periode hetzelfde. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Vergnies+Partie de Barbencon met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Boma: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Vergnies+Partie de Barbencon met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Vergnies-Centre, 2: buurt Vergnies-Habitations Disp., 3: buurt Cul de Cheval, 4: buurt Bois Du Tour, 5: buurt Manensart, 6: buurt Boma, 7: buurt Four à Verre.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Boma voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en geen data (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Boma ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Boma

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Boma. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2022 (inwoners), geen data (huishoudens) en geen data (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Boma: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€26.773)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Froidchapelle. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Froidchapelle was €26.773. Er waren 2.293 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Froidchapelle was €61.391.257.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 15 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Froidchapelle waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Boma (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Boma in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Boma: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Boma helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Froidchapelle getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Froidchapelle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Froidchapelle. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Boma helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Froidchapelle getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Froidchapelle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Froidchapelle. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Boma helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Froidchapelle getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*2.009Aantal2023
Mannen*2.044Aantal2023
0 tot 10 jaar*387Aantal2023
10 tot 20 jaar*448Aantal2023
20 tot 30 jaar*465Aantal2023
30 tot 40 jaar*498Aantal2023
40 tot 50 jaar*506Aantal2023
50 tot 60 jaar*593Aantal2023
60 tot 70 jaar*596Aantal2023
70 tot 80 jaar*379Aantal2023
80 tot 90 jaar*139Aantal2023
90 jaar en ouder*42Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Froidchapelle getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Boma helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*1.242Aantal2023
Gescheiden*502Aantal2023
Ongehuwd*2.042Aantal2023
Verweduwd*267Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Froidchapelle getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Boma helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiftengeen dataAantalgeen data
Netto belastbaar inkomengeen dataEurogeen data
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data
Mediaan inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Boma.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*3.913Aantal2023
Vreemdelingen*140Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Froidchapelle getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Boma helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode56029B283Code2023
RegionaamBomaNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte37Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen0Aantal2022
Aantal inwoners0Aantal2022
Aantal huishoudensgeen dataAantalgeen data
Aantal wagensgeen dataAantalgeen data
Dichtheid adressen0,00Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners0,00Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudensgeen dataAantal per hectaregeen data
Dichtheid wagensgeen dataAantal per hectaregeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Boma.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Boma.