Statistieken Buurt Bomeree

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bomeree
(afname van 8,8% naar 361 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Bomeree is met 35 inwoners gedaald van 396 inwoners in 2011 tot 361 inwoners in 2022 (dat is een afname van 8,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -3 inwoners (-0,81%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Montigny-Le-Tilleul met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bomeree: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Montigny-Le-Tilleul met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Les Faubourgs, 2: buurt Bomeree, 3: buurt Trieu Maillard.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bomeree voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bomeree ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bomeree

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bomeree. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bomeree: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.012)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bomeree. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bomeree was €37.012. Er waren 238 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bomeree was €8.808.784.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bomeree in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Montigny-le-Tilleul waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bomeree (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bomeree in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bomeree: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bomeree helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Montigny-le-Tilleul getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Montigny-le-Tilleul

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Montigny-le-Tilleul. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Bomeree helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Montigny-le-Tilleul getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Montigny-le-Tilleul

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Montigny-le-Tilleul. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bomeree helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Montigny-le-Tilleul getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*5.350Aantal2023
Mannen*4.766Aantal2023
0 tot 10 jaar*870Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.069Aantal2023
20 tot 30 jaar*993Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.099Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.302Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.405Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.501Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.144Aantal2023
80 tot 90 jaar*573Aantal2023
90 jaar en ouder*160Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Montigny-le-Tilleul getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Bomeree helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*3.418Aantal2023
Gescheiden*1.146Aantal2023
Ongehuwd*4.764Aantal2023
Verweduwd*788Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Montigny-le-Tilleul getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bomeree helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften238Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€8.808.784Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.012Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.474Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bomeree.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*9.424Aantal2023
Vreemdelingen*692Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Montigny-le-Tilleul getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bomeree helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode52048A223Code2023
RegionaamBomereeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte66Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen196Aantal2023
Aantal inwoners361Aantal2022
Aantal huishoudens184Aantal2021
Aantal wagens229Aantal2021
Dichtheid adressen2,95Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,44Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,77Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,45Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bomeree.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2015
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bomeree.

Adressen in de buurt Bomeree

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bomeree. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Montigny-le-Tilleul.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Rue de Bomerée210 - 3766110
Rue de la Montagne1 - 26110
Rue de la Station100 - 906110
Rue des Flanolles12 - 926110
Rue du Vert Bois13 - 76110
Rue Léon Sacré11 - 96110