Statistieken Buurt Branderij-Zangerheide

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Branderij-Zangerheide in de gemeente Bilzen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Branderij-Zangerheide in de gemeente Bilzen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Branderij-Zangerheide
(afname van 3,54% naar 109 inwoners in 2021)

De bevolking van de buurt Branderij-Zangerheide is met 4 inwoners gedaald van 113 inwoners in 2011 tot 109 inwoners in 2021 (dat is een afname van 3,54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was -0 inwoners (-0,26%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Eigenbilzen met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Branderij-Zangerheide: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Eigenbilzen met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Eigenbilzen-Centrum, 2: buurt Locht, 3: buurt Groot Steenbergerveld-Hemerikberg, 4: buurt Branderij-Zangerheide, 5: buurt Over Kanaal-Verspr. Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Branderij-Zangerheide voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Branderij-Zangerheide ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Branderij-Zangerheide

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Branderij-Zangerheide. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Branderij-Zangerheide: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.846)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Branderij-Zangerheide. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Branderij-Zangerheide was €36.846. Er waren 64 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Branderij-Zangerheide was €2.358.172.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 57 buurten (blauw), 19 wijken (oranje), 13 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Branderij-Zangerheide in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bilzen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Branderij-Zangerheide (2016 -2018)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Branderij-Zangerheide in de periode van 2016 tot en met 2018.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Branderij-Zangerheide: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Branderij-Zangerheide helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Bilzen getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Bilzen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Bilzen. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Branderij-Zangerheide helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Bilzen getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bilzen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Bilzen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Branderij-Zangerheide helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Bilzen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*16.432Aantal2022
Mannen*16.023Aantal2022
0 tot 10 jaar*3.090Aantal2022
10 tot 20 jaar*3.507Aantal2022
20 tot 30 jaar*3.474Aantal2022
30 tot 40 jaar*4.027Aantal2022
40 tot 50 jaar*4.228Aantal2022
50 tot 60 jaar*4.744Aantal2022
60 tot 70 jaar*4.333Aantal2022
70 tot 80 jaar*3.112Aantal2022
80 tot 90 jaar*1.622Aantal2022
90 jaar en ouder*318Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Bilzen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Branderij-Zangerheide helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*13.433Aantal2022
Gescheiden*2.790Aantal2022
Ongehuwd*14.372Aantal2022
Verweduwd*1.860Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Bilzen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Branderij-Zangerheide helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften64Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.358.172Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.846Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Branderij-Zangerheide.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*29.889Aantal2022
Vreemdelingen*2.566Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Bilzen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Branderij-Zangerheide helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode73006F091Code2022
RegionaamBranderij-ZangerheideNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte255Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen59Aantal2022
Aantal inwoners109Aantal2021
Aantal huishoudens44Aantal2019
Aantal wagens55Aantal2019
Dichtheid adressen0,23Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners0,43Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens0,17Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens0,22Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Branderij-Zangerheide.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties2Aantal2018
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2018
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2017
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Branderij-Zangerheide.

Adressen in de buurt Branderij-Zangerheide

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Branderij-Zangerheide. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bilzen.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Boxbergstraat83740
Fietenstraat10 - 83740
Haenenbos2 - 33740
Hommelenweg13740
Kattestraat15 - 83740
Vlasstraat6 - 83740
Vossenkuilstraat22A - 253740
Zangerheistraat100 - 243740 - 3746