Statistieken Buurt Cite Wauters

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Cite Wauters in de gemeente Saint-Ghislain. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Cite Wauters in de gemeente Saint-Ghislain. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Cite Wauters
(groei van 2,50% naar 780 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt Cite Wauters is met 19 inwoners gestegen van 761 inwoners in 2011 tot 780 inwoners in 2021 (dat is een groei van 2,50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was 2 inwoner (0,28%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Tertre met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Cite Wauters: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Tertre met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Tertre-Centre, 2: buurt Cite Wauters, 3: buurt Cite Des Aulnois, 4: buurt Marechal, 5: buurt Carbochimique, 6: buurt Rivierette, 7: buurt l’Alouette Saint-Ghislain, 8: buurt La Hamaide-Centre, 9: buurt La Hamaide-Habitations Disp..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Cite Wauters voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Cite Wauters ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Cite Wauters

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Cite Wauters. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Cite Wauters: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€23.818)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Cite Wauters. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Cite Wauters was €23.818. Er waren 440 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Cite Wauters was €10.480.135.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 49 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 7 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Cite Wauters in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Saint-Ghislain waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Cite Wauters (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Cite Wauters in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Cite Wauters: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Cite Wauters helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Saint-Ghislain getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Saint-Ghislain

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Saint-Ghislain. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Cite Wauters helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Saint-Ghislain getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Saint-Ghislain

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Saint-Ghislain. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Cite Wauters helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Saint-Ghislain getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*12.184Aantal2022
Mannen*11.318Aantal2022
0 tot 10 jaar*2.278Aantal2022
10 tot 20 jaar*2.671Aantal2022
20 tot 30 jaar*2.487Aantal2022
30 tot 40 jaar*2.967Aantal2022
40 tot 50 jaar*3.204Aantal2022
50 tot 60 jaar*3.220Aantal2022
60 tot 70 jaar*3.033Aantal2022
70 tot 80 jaar*2.344Aantal2022
80 tot 90 jaar*1.008Aantal2022
90 jaar en ouder*290Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Saint-Ghislain getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Cite Wauters helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*6.845Aantal2022
Gescheiden*2.788Aantal2022
Ongehuwd*12.139Aantal2022
Verweduwd*1.730Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Saint-Ghislain getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Cite Wauters helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften440Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€10.480.135Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€23.818Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Cite Wauters.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*21.232Aantal2022
Vreemdelingen*2.270Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Saint-Ghislain getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Cite Wauters helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode53070C011Code2022
RegionaamCite WautersNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte69Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen324Aantal2022
Aantal inwoners780Aantal2021
Aantal huishoudens321Aantal2019
Aantal wagens320Aantal2019
Dichtheid adressen4,70Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners11,32Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens4,66Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens4,64Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Cite Wauters.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2013
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Cite Wauters.

Adressen in de buurt Cite Wauters

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Cite Wauters. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Saint-Ghislain.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Cité Wauters1 - 997333
Rue des Robertsarts1 - 97333
Rue Olivier Lhoir103 - 997333
Rue Ronchain1 - 97333
Sentier de la Gronde1 - 37333