Statistieken Arrondissement Bergen

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Bergen
(kleine toename van 3,99% naar 260.697 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Bergen is met 10.013 inwoners gegroeid van 250.684 inwoners in 2009 tot 260.697 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 3,99%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 715 inwoners (0,28%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Henegouwen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Bergen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Henegouwen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Aat, 2: Arrondissement Charleroi, 3: Arrondissement Bergen, 4: Arrondissement Zinnik, 5: Arrondissement Thuin, 6: Arrondissement Doornik-Moeskroen, 7: Arrondissement La Louvière.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Bergen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Bergen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Bergen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Bergen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Bergen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.642)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Bergen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Bergen was €28.642. Er waren 146.004 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Bergen was €4.181.872.646.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Bergen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Bergen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Bergen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Bergen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Henegouwen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Bergen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Bergen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Bergen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Bergen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Bergen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Bergen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen134.288Aantal2023
Mannen126.409Aantal2023
0 tot 10 jaar27.219Aantal2023
10 tot 20 jaar31.133Aantal2023
20 tot 30 jaar31.563Aantal2023
30 tot 40 jaar34.120Aantal2023
40 tot 50 jaar34.701Aantal2023
50 tot 60 jaar35.072Aantal2023
60 tot 70 jaar31.907Aantal2023
70 tot 80 jaar23.266Aantal2023
80 tot 90 jaar9.163Aantal2023
90 jaar en ouder2.553Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Bergen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd73.420Aantal2023
Gescheiden27.851Aantal2023
Ongehuwd142.846Aantal2023
Verweduwd16.580Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Bergen.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften146.004Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€4.181.872.646Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.642Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.044Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Bergen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen227.138Aantal2023
Vreemdelingen33.559Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Bergen.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode53000Code2023
RegionaamArrondissement BergenNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte58.845Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen129.348Aantal2023
Aantal inwoners260.697Aantal2023
Aantal huishoudens117.692Aantal2021
Aantal wagens118.732Aantal2021
Dichtheid adressen2,20Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners4,43Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,00Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,02Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Bergen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties319Aantal2020
Huizen-Transacties2.424Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.928Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties496Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€6.150Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€21.041Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€22.450Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€6.912Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€32.112Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€33.712Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€8.520Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€44.075Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€45.695Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Bergen.