Statistieken Buurt Colignonplein

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Colignonplein in de gemeente Schaarbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Colignonplein in de gemeente Schaarbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Colignonplein
(kleine daling van 3,57% naar 7.094 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Colignonplein is met 263 personen afgenomen van 7.357 personen in 2011 tot 7.094 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 3,57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2023 was -22 personen (-0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Schaarbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Colignonplein: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Schaarbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Colignonplein, 2: buurt Van Ysendyckstraat, 3: buurt Houffalizeplein, 4: buurt Josaphatstraat, 5: buurt l’Olivierstraat, 6: buurt Koninklijke Sint-Mariastraat.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Colignonplein voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Colignonplein ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Colignonplein

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Colignonplein. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2022 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Colignonplein: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€21.983)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Colignonplein. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Colignonplein was €21.983. Er waren 3.343 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Colignonplein was €73.487.635.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 49 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Colignonplein in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Schaarbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Colignonplein (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Colignonplein in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Colignonplein: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Colignonplein helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Schaarbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Schaarbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Schaarbeek. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Colignonplein helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Schaarbeek getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2006 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Schaarbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Schaarbeek. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Colignonplein helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Schaarbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Colignonplein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwengeen dataAantal
Mannengeen dataAantal
0 tot 10 jaargeen dataAantal
10 tot 20 jaargeen dataAantal
20 tot 30 jaargeen dataAantal
30 tot 40 jaargeen dataAantal
40 tot 50 jaargeen dataAantal
50 tot 60 jaargeen dataAantal
60 tot 70 jaargeen dataAantal
70 tot 80 jaargeen dataAantal
80 tot 90 jaargeen dataAantal
90 jaar en oudergeen dataAantal
Aantal inwoners7.094Aantal2023
0 tot 5 jaargeen dataAantal
5 tot 10 jaargeen dataAantal
10 tot 15 jaargeen dataAantal
15 tot 20 jaargeen dataAantal
20 tot 25 jaargeen dataAantal
25 tot 29 jaargeen dataAantal
30 tot 35 jaargeen dataAantal
35 tot 40 jaargeen dataAantal
40 tot 45 jaargeen dataAantal
45 tot 50 jaargeen dataAantal
50 tot 55 jaargeen dataAantal
55 tot 60 jaargeen dataAantal
60 tot 65 jaargeen dataAantal
65 tot 70 jaargeen dataAantal
70 tot 75 jaargeen dataAantal
75 tot 80 jaargeen dataAantal
80 tot 85 jaargeen dataAantal
85 tot 90 jaargeen dataAantal
90 tot 95 jaargeen dataAantal
95 jaar en oudergeen dataAantal
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Colignonplein. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Colignonplein.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden137Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Gevulde handelspanden125Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen35Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen6Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels43Aantal2023
Horecazaken46Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Consumentgerichte diensten36Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Leegstaande handelspanden12Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Colignonplein. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.713Aantal2022
Huishoudens 1 persoongeen dataAantal
Huishoudens 2 personengeen dataAantal
Huishoudens 3 personengeen dataAantal
Huishoudens 4 personengeen dataAantal
Huishoudens 5 of meer personengeen dataAantal
% Huishoudens 1 persoongeen dataPercentage
% Huishoudens 2 personengeen dataPercentage
% Huishoudens 3 personengeen dataPercentage
% Huishoudens 4 personengeen dataPercentage
% Huishoudens 5 of meer personengeen dataPercentage
Gemiddelde huishoudensgroottegeen dataAantal
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.343Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€73.487.635Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€21.983Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€17.533Euro2019
Interkwartiel verschil15.152Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt86Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie22Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €19%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €12%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €20%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €11%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €6%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €3%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 2%Percentage2021
% inkomens >75.000 €3%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€79.668.442Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwonergeen dataEuro
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteitgeen dataAantal
EU huidige nationaliteit (zonder België)geen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)geen dataPercentage
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)geen dataPercentage
Aantal nationaliteitengeen dataAantal
Niet-Belgische huidige nationaliteitgeen dataAantal
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)geen dataPercentage
Niet-EU huidige nationaliteitgeen dataAantal
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)geen dataPercentage
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Colignonplein.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode21015A00-Code2024
RegionaamColignonpleinNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte26Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.537Aantal2024
Aantal inwoners7.094Aantal2023
Aantal huishoudens2.713Aantal2022
Aantal wagens1.377Aantal2022
Dichtheid adressen133,67Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners268,09Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens102,53Aantal per hectare2022
Dichtheid wagens52,04Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Colignonplein.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande oudergeen dataAantal
Alleenwonendgeen dataAantal
Andere persoongeen dataAantal
Gehuwd met kind(eren)geen dataAantal
Gehuwd zonder kinderengeen dataAantal
Inwonende andere persoongeen dataAantal
Kind bij alleenstaande oudergeen dataAantal
Kind bij gehuwd paargeen dataAantal
Kind bij ongehuwd samenwonend paargeen dataAantal
Lid van collectief huishoudengeen dataAantal
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)geen dataAantal
Ongehuwd samenwonend zonder kinderengeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Colignonplein. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties14Aantal2020
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€130.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€150.250Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€180.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Colignonplein.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurdersgeen dataAantal
Eigenaarsgeen dataAantal
% Huurdersgeen dataPercentage
% Eigenaarsgeen dataPercentage
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Colignonplein. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenhedengeen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900geen dataAantal
Woongelegenheden in eengezinswoningengeen dataAantal
Woongelegenheden in meergezinswoningengeen dataAantal
Woongelegenheden met woonfunctiegeen dataAantal
Woongelegenheden zonder woonfunctiegeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Colignonplein. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Colignonplein

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Colignonplein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Schaarbeek. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Camille Simoensstraat1 - 91030
Colignonplein0 - 91030
Emmanuel Hielstraat1 - 91030
Ernest Laudestraat10 - 801030
Eugène Verboekhovenplein1 - 151030

Toon alle 25 rijen met adressen...