Statistieken Buurt Courriere-Lez-Ville

Aantal inwoners per jaar in de buurt Courriere-Lez-Ville
(toename van 1,66% naar 367 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Courriere-Lez-Ville is met 6 inwoners toegenomen van 361 inwoners in 2011 tot 367 inwoners in 2022 (dat is een toename van 1,66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 1 inwoners (0,17%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Marche-Lez-Ecaussinnes met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Courriere-Lez-Ville: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Marche-Lez-Ecaussinnes met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Marche-Lez-Ecaussinnes-Centre, 2: buurt Marche-Lez-Ecaussinnes-Gare, 3: buurt Ghellerie-Zone Industrielle, 4: buurt Douaire-Lousserie, 5: buurt Bouleng, 6: buurt Courriere-Lez-Ville, 7: buurt La Tartarie.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Courriere-Lez-Ville voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Courriere-Lez-Ville ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Courriere-Lez-Ville

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Courriere-Lez-Ville. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Courriere-Lez-Ville: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.055)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Courriere-Lez-Ville. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Courriere-Lez-Ville was €37.055. Er waren 193 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Courriere-Lez-Ville was €7.151.655.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 21 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Courriere-Lez-Ville in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Ecaussinnes waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Courriere-Lez-Ville (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Courriere-Lez-Ville in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Courriere-Lez-Ville: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Courriere-Lez-Ville helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Ecaussinnes getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Ecaussinnes

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Ecaussinnes. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Courriere-Lez-Ville helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Ecaussinnes getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ecaussinnes

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Ecaussinnes. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Courriere-Lez-Ville helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Ecaussinnes getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*5.843Aantal2023
Mannen*5.641Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.274Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.481Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.319Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.512Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.618Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.537Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.249Aantal2023
70 tot 80 jaar*945Aantal2023
80 tot 90 jaar*432Aantal2023
90 jaar en ouder*117Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Ecaussinnes getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Courriere-Lez-Ville helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*3.353Aantal2023
Gescheiden*1.174Aantal2023
Ongehuwd*6.290Aantal2023
Verweduwd*667Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Ecaussinnes getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Courriere-Lez-Ville helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften193Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€7.151.655Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.055Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.428Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Courriere-Lez-Ville.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*10.794Aantal2023
Vreemdelingen*690Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Ecaussinnes getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Courriere-Lez-Ville helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode55050C180Code2023
RegionaamCourriere-Lez-VilleNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte76Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen149Aantal2023
Aantal inwoners367Aantal2022
Aantal huishoudens145Aantal2021
Aantal wagens194Aantal2021
Dichtheid adressen1,96Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners4,83Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens1,91Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,55Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Courriere-Lez-Ville.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Courriere-Lez-Ville.

Adressen in de buurt Courriere-Lez-Ville

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Courriere-Lez-Ville. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ecaussinnes.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Rue de Courrière-lez-Ville11 - 967190
Rue de la Banière1 - 97190
Rue des Champs16 - 187190
Rue du Bois de Feluy1 - 8/97190