Statistieken Buurt De Bolle

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Bolle in de gemeente Knokke-Heist. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Bolle in de gemeente Knokke-Heist. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Bolle
(grote toename van 10% naar 1.759 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt De Bolle is met 166 personen gestegen van 1.593 personen in 1990 tot 1.759 personen in 2023 (dat is een grote toename van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 personen (0,32%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Heist met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Bolle: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Heist met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Heist-Centrum, 2: buurt Westkapellestraat-Noord, 3: buurt Molenhoek-Station, 4: buurt De Bolle, 5: buurt Tuinwijk Knokke-Heist, 6: buurt Dir. Gen. Willemspark, 7: buurt Heist-Polders-Verspr.Bew..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Bolle voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Bolle ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Bolle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Bolle. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Bolle: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.855)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Bolle. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Bolle was €31.855. Er waren 1.132 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Bolle was €36.060.415.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 37 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Bolle in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Knokke-Heist waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Bolle (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Bolle in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Bolle: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Bolle helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Knokke-Heist getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Bolle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Bolle.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Knokke-Heist

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Bolle. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Bolle helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Knokke-Heist getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Bolle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen905Aantal2023
Mannen856Aantal2023
0 tot 10 jaar110Aantal2023
10 tot 20 jaar123Aantal2023
20 tot 30 jaar184Aantal2023
30 tot 40 jaar159Aantal2023
40 tot 50 jaar166Aantal2023
50 tot 60 jaar257Aantal2023
60 tot 70 jaar323Aantal2023
70 tot 80 jaar305Aantal2023
80 tot 90 jaar118Aantal2023
90 jaar en ouder15Aantal2023
Aantal inwoners1.759Aantal2023
0 tot 5 jaar52Aantal2023
5 tot 10 jaar58Aantal2023
10 tot 15 jaar70Aantal2023
15 tot 20 jaar53Aantal2023
20 tot 25 jaar102Aantal2023
25 tot 29 jaar82Aantal2023
30 tot 35 jaar81Aantal2023
35 tot 40 jaar78Aantal2023
40 tot 45 jaar72Aantal2023
45 tot 50 jaar94Aantal2023
50 tot 55 jaar136Aantal2023
55 tot 60 jaar121Aantal2023
60 tot 65 jaar164Aantal2023
65 tot 70 jaar159Aantal2023
70 tot 75 jaar177Aantal2023
75 tot 80 jaar128Aantal2023
80 tot 85 jaar74Aantal2023
85 tot 90 jaar44Aantal2023
90 tot 95 jaar15Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Bolle. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Bolle.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden80Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners47,03Aantal2022
Gevulde handelspanden66Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen10Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen11Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels28Aantal2023
Horecazaken17Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners8,96Aantal2022
Consumentgerichte diensten21Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners11,76Aantal2022
Leegstaande handelspanden14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Bolle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens934Aantal2023
Huishoudens 1 persoon411Aantal2023
Huishoudens 2 personen352Aantal2023
Huishoudens 3 personen91Aantal2023
Huishoudens 4 personen44Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen36Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon44%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen5%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.132Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€36.060.415Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.855Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.327Euro2019
Interkwartiel verschil20.319Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt84Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie28Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €19%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €28%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€39.047.377Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.863Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.477Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)199Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)84%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Aantal nationaliteiten36Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit284Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit85Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Bolle.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31043B03-Code2024
RegionaamDe BolleNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte15Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.147Aantal2024
Aantal inwoners1.759Aantal2023
Aantal huishoudens934Aantal2023
Aantal wagens750Aantal2022
Dichtheid adressen141,10Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners115,60Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens61,38Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens49,29Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Bolle.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder52Aantal2023
Alleenwonend411Aantal2023
Andere persoon52Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)202Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen524Aantal2023
Inwonende andere persoon22Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder75Aantal2023
Kind bij gehuwd paar190Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar51Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)76Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen106Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Bolle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties26Aantal2020
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties13Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€230.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€232.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€232.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€295.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€255.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€255.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€350.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€362.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€362.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Bolle.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders446Aantal2023
Eigenaars488Aantal2023
% Huurders48%Percentage2023
% Eigenaars52%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Bolle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.492Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945299Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970162Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000284Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010474Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020196Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190058Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen401Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.091Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.488Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Bolle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Bolle

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Bolle. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Knokke-Heist. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Badersstraat1 - 98301
Bakkersstraat1 - 98301
Brouwersstraat1 - 98301
De Bolle1 - 78301
De Garre1 - 98301

Toon alle 22 rijen met adressen...