Statistieken Buurt De Vierweg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Vierweg in de gemeente Roeselare. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Vierweg in de gemeente Roeselare. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Vierweg
(zeer grote stijging van 56% naar 924 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt De Vierweg is met 333 personen gegroeid van 591 personen in 1990 tot 924 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 10 personen (1,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Rumbeke met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Vierweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Rumbeke met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rumbeke-Centrum-Kern, 2: buurt Izegemsestraat, 3: buurt Vijfwegen Roeselare, 4: buurt Sint-Elisabethswijk, 5: buurt De Vierweg, 6: buurt Rumbeke-Zuid, 7: buurt Regenbeek, 8: buurt Jachthooren, 9: buurt Maria’S Linde.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Vierweg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Vierweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Vierweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Vierweg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Vierweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.977)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Vierweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Vierweg was €34.977. Er waren 498 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Vierweg was €17.418.375.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 71 buurten (blauw), 16 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Vierweg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Roeselare waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Vierweg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Vierweg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Vierweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Vierweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Roeselare getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Vierweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Vierweg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Roeselare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Vierweg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Vierweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Roeselare getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Vierweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen464Aantal2023
Mannen454Aantal2023
0 tot 10 jaar85Aantal2023
10 tot 20 jaar70Aantal2023
20 tot 30 jaar117Aantal2023
30 tot 40 jaar137Aantal2023
40 tot 50 jaar88Aantal2023
50 tot 60 jaar131Aantal2023
60 tot 70 jaar168Aantal2023
70 tot 80 jaar85Aantal2023
80 tot 90 jaar33Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners924Aantal2023
0 tot 5 jaar44Aantal2023
5 tot 10 jaar41Aantal2023
10 tot 15 jaar33Aantal2023
15 tot 20 jaar37Aantal2023
20 tot 25 jaar54Aantal2023
25 tot 29 jaar63Aantal2023
30 tot 35 jaar76Aantal2023
35 tot 40 jaar61Aantal2023
40 tot 45 jaar48Aantal2023
45 tot 50 jaar40Aantal2023
50 tot 55 jaar64Aantal2023
55 tot 60 jaar67Aantal2023
60 tot 65 jaar81Aantal2023
65 tot 70 jaar87Aantal2023
70 tot 75 jaar47Aantal2023
75 tot 80 jaar38Aantal2023
80 tot 85 jaar17Aantal2023
85 tot 90 jaar16Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Vierweg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Vierweg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden17Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners19,04Aantal2022
Gevulde handelspanden17Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels5Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,48Aantal2022
Consumentgerichte diensten8Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners6,72Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Vierweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens413Aantal2023
Huishoudens 1 persoon124Aantal2023
Huishoudens 2 personen164Aantal2023
Huishoudens 3 personen55Aantal2023
Huishoudens 4 personen55Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen15Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen40%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften498Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€17.418.375Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.977Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.595Euro2019
Interkwartiel verschil32.021Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt116Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2017
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €12%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€20.732.360Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.321Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit818Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)79Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)89%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Aantal nationaliteiten18Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit100Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit21Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Vierweg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36015C042Code2024
RegionaamDe VierwegNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte38Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen623Aantal2024
Aantal inwoners924Aantal2023
Aantal huishoudens413Aantal2023
Aantal wagens519Aantal2022
Dichtheid adressen16,31Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners24,19Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,81Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,59Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Vierweg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder18Aantal2023
Alleenwonend124Aantal2023
Andere persoon11Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)168Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen234Aantal2023
Inwonende andere persoon16Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder23Aantal2023
Kind bij gehuwd paar141Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar53Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)60Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen70Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Vierweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties10Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Vierweg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders108Aantal2023
Eigenaars305Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Vierweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden435Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194587Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197042Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000131Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201027Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020137Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20216Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen322Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen113Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie427Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Vierweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Vierweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Vierweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Roeselare. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Blinde-Rodenbachstraat10 - 8B8800
De Karre11 - 98800
Eugeen Van Oyestraat11 - 98800
Groene-Herdersgoed1 - 98800
Groene-Herderstraat1 - 978800

Toon alle 15 rijen met adressen...