Statistieken Buurt Dikkebus-Kern

Aantal inwoners per jaar in de buurt Dikkebus-Kern
(toename van 1,12% naar 1.265 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Dikkebus-Kern is met 14 personen gestegen van 1.251 personen in 1990 tot 1.265 personen in 2022 (dat is een toename van 1,12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 0 personen (0,05%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Dikkebus met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Dikkebus-Kern: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Dikkebus met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Dikkebus-Kern, 2: buurt Dikkebus Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Dikkebus-Kern voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Dikkebus-Kern ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Dikkebus-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Dikkebus-Kern. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Dikkebus-Kern: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.973)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dikkebus-Kern. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dikkebus-Kern was €31.973. Er waren 678 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Dikkebus-Kern was €21.677.763.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 56 buurten (blauw), 20 wijken (oranje), 11 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Dikkebus-Kern in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Ieper waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Dikkebus-Kern (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Dikkebus-Kern in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Dikkebus-Kern: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Dikkebus-Kern helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Ieper getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Dikkebus-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Dikkebus-Kern.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ieper

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Dikkebus-Kern. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Dikkebus-Kern helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Ieper getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen649Aantal2022
Mannen616Aantal2022
0 tot 10 jaar146Aantal2022
10 tot 20 jaar165Aantal2022
20 tot 30 jaar135Aantal2022
30 tot 40 jaar169Aantal2022
40 tot 50 jaar159Aantal2022
50 tot 60 jaar138Aantal2022
60 tot 70 jaar151Aantal2022
70 tot 80 jaar119Aantal2022
80 tot 90 jaar71Aantal2022
90 jaar en ouder12Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Dikkebus-Kern.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*14.139Aantal2023
Gescheiden*3.278Aantal2023
Ongehuwd*15.636Aantal2023
Verweduwd*2.334Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Ieper getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Dikkebus-Kern helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften678Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€21.677.763Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.973Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.721Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Dikkebus-Kern.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*33.181Aantal2023
Vreemdelingen*2.206Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Ieper getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Dikkebus-Kern helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode33011H00-Code2023
RegionaamDikkebus-KernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte73Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen632Aantal2023
Aantal inwoners1.265Aantal2022
Aantal huishoudens522Aantal2021
Aantal wagens649Aantal2021
Dichtheid adressen8,62Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners17,25Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens7,12Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens8,85Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Dikkebus-Kern.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€156.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€150.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€194.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€185.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€255.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€225.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Dikkebus-Kern.

Adressen in de buurt Dikkebus-Kern

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Dikkebus-Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ieper.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Berkenwijk1 - 98900
Dikkebusseweg352 - 6818900 - 8908
Groenejagerstraat1 - 28900
Hazenbilk1 - 98900
Kerkstraat1 - 98900

Toon alle 15 rijen met adressen...