Statistieken Buurt Ekelenveld

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Ekelenveld in de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Ekelenveld in de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Ekelenveld
(uitzonderlijk grote groei van 81% naar 778 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Ekelenveld is met 347 inwoners toegenomen van 431 inwoners in 1990 tot 778 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote groei van 81%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 11 inwoners (1,88%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Sint-Katelijne-Waver met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ekelenveld: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Sint-Katelijne-Waver met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Elzestraat, 2: buurt Ekelenveld, 3: buurt Zavelput Sint-Katelijne-Waver, 4: buurt Schouwvelden, 5: buurt Neteldal, 6: buurt Aardhoeve, 7: buurt Grootveld Sint-Katelijne-Waver.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Ekelenveld voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ekelenveld ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Ekelenveld

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Ekelenveld. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Ekelenveld: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€43.461)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ekelenveld. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ekelenveld was €43.461. Er waren 344 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Ekelenveld was €14.950.579.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 24 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Ekelenveld in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Sint-Katelijne-Waver waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Ekelenveld (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Ekelenveld in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Ekelenveld: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Ekelenveld helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Ekelenveld

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Ekelenveld.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Katelijne-Waver

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Ekelenveld. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Ekelenveld helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ekelenveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen395Aantal2023
Mannen384Aantal2023
0 tot 10 jaar119Aantal2023
10 tot 20 jaar95Aantal2023
20 tot 30 jaar82Aantal2023
30 tot 40 jaar145Aantal2023
40 tot 50 jaar98Aantal2023
50 tot 60 jaar92Aantal2023
60 tot 70 jaar80Aantal2023
70 tot 80 jaar50Aantal2023
80 tot 90 jaar10Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners778Aantal2023
0 tot 5 jaar71Aantal2023
5 tot 10 jaar48Aantal2023
10 tot 15 jaar53Aantal2023
15 tot 20 jaar42Aantal2023
20 tot 25 jaar36Aantal2023
25 tot 29 jaar46Aantal2023
30 tot 35 jaar77Aantal2023
35 tot 40 jaar68Aantal2023
40 tot 45 jaar54Aantal2023
45 tot 50 jaar44Aantal2023
50 tot 55 jaar46Aantal2023
55 tot 60 jaar46Aantal2023
60 tot 65 jaar51Aantal2023
65 tot 70 jaar29Aantal2023
70 tot 75 jaar31Aantal2023
75 tot 80 jaar19Aantal2023
80 tot 85 jaar10Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de buurt Ekelenveld.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Ekelenveld.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden2Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners1,30Aantal2022
Gevulde handelspanden2Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,30Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Ekelenveld. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens278Aantal2023
Huishoudens 1 persoon44Aantal2023
Huishoudens 2 personen85Aantal2023
Huishoudens 3 personen65Aantal2023
Huishoudens 4 personen57Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen27Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon16%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen23%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen20%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften344Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€14.950.579Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€43.461Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€37.029Euro2019
Interkwartiel verschil43.179Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt117Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2011
% inkomens 15.001 - 20.000 €7%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €16%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €12%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €9%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 11%Percentage2021
% inkomens >75.000 €22%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€18.528.619Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€24.126Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit748Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)17Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten9Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit31Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit14Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Ekelenveld.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12035A211Code2024
RegionaamEkelenveldNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte60Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen317Aantal2024
Aantal inwoners778Aantal2023
Aantal huishoudens278Aantal2023
Aantal wagens409Aantal2022
Dichtheid adressen5,27Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,94Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,62Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens6,80Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Ekelenveld.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder21Aantal2023
Alleenwonend44Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)178Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen116Aantal2023
Inwonende andere persoon16Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder34Aantal2023
Kind bij gehuwd paar166Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar71Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)90Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen40Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Ekelenveld. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Ekelenveld. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders27Aantal2023
Eigenaars251Aantal2023
% Huurders10%Percentage2023
% Eigenaars90%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Ekelenveld. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden292Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194540Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197074Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200063Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201017Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202078Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19008Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen268Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen24Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie284Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Ekelenveld. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Ekelenveld

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ekelenveld. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bloemenveldweg1 - 92860
Bollekensstraat1 - 92860
Ekelenhoek10 - 92860
Groenstraat11 - 92860
Sint-Michielsstraat12 - 52860
Van Reynegomstraat1 - 92860
Vermeulenstraat1 - 92860
Zorgvliet1 - 92860