Statistieken Buurt Hombeek-Kazerne

Aantal inwoners per jaar in de buurt Hombeek-Kazerne
(afname van 9,9% naar 508 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Hombeek-Kazerne is met 56 personen afgenomen van 564 personen in 1990 tot 508 personen in 2022 (dat is een afname van 9,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was -2 persoon (-0,30%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Hombeek met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hombeek-Kazerne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Hombeek met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hombeek-Centrum, 2: buurt Dries Mechelen, 3: buurt Het Heiken-Plein, 4: buurt Hombeek-Kazerne, 5: buurt Pikkerie, 6: buurt Boskant Mechelen, 7: buurt Klein-Gent-Torekens.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Hombeek-Kazerne voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hombeek-Kazerne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Hombeek-Kazerne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Hombeek-Kazerne. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Hombeek-Kazerne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.144)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hombeek-Kazerne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hombeek-Kazerne was €35.144. Er waren 290 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Hombeek-Kazerne was €10.191.651.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 90 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Hombeek-Kazerne in het rood weergegeven.alle buurten binnen de gemeente Mechelen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Hombeek-Kazerne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Hombeek-Kazerne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Hombeek-Kazerne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Hombeek-Kazerne helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Mechelen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Hombeek-Kazerne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Hombeek-Kazerne.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Mechelen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Hombeek-Kazerne. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Hombeek-Kazerne helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Mechelen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen262Aantal2022
Mannen246Aantal2022
0 tot 10 jaar62Aantal2022
10 tot 20 jaar50Aantal2022
20 tot 30 jaar42Aantal2022
30 tot 40 jaar60Aantal2022
40 tot 50 jaar52Aantal2022
50 tot 60 jaar58Aantal2022
60 tot 70 jaar73Aantal2022
70 tot 80 jaar73Aantal2022
80 tot 90 jaar31Aantal2022
90 jaar en ouder6Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Hombeek-Kazerne.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*29.863Aantal2023
Gescheiden*7.357Aantal2023
Ongehuwd*47.205Aantal2023
Verweduwd*4.189Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Mechelen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Hombeek-Kazerne helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften290Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€10.191.651Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.144Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.334Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Hombeek-Kazerne.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*77.689Aantal2023
Vreemdelingen*10.925Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Mechelen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Hombeek-Kazerne helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12025B032Code2023
RegionaamHombeek-KazerneNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte14Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen241Aantal2023
Aantal inwoners508Aantal2022
Aantal huishoudens223Aantal2021
Aantal wagens269Aantal2021
Dichtheid adressen17,31Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners36,50Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens16,02Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens19,33Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Hombeek-Kazerne.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties4Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties4Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Hombeek-Kazerne.

Adressen in de buurt Hombeek-Kazerne

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hombeek-Kazerne. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Mechelen.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bosbesstraat132811
Carmosteynstraat1 - 92800 - 2811
Gagelstraat10 - 82811
Hombekerkouter56 - 852811
Kapelseweg10 - 92811

Toon alle 12 rijen met adressen...