Statistieken Buurt Malehoek

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Malehoek in de gemeente Brugge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Malehoek in de gemeente Brugge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Malehoek
(grote afname van 21% naar 2.193 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Malehoek is met 569 inwoners afgenomen van 2.762 inwoners in 1990 tot 2.193 inwoners in 2023 (dat is een grote afname van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -17 inwoners (-0,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Sint-Kruis met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Malehoek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Sint-Kruis met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt De Linde Brugge, 2: buurt Malehoek-West, 3: buurt Malehoek, 4: buurt Maleveld-Doolhof.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Malehoek voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Malehoek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Malehoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Malehoek. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Malehoek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.869)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Malehoek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Malehoek was €39.869. Er waren 1.281 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Malehoek was €51.072.662.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 3 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Malehoek in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Malehoek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Malehoek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Malehoek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Malehoek helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Brugge getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Malehoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Malehoek.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Brugge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Malehoek. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Malehoek helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Brugge getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Malehoek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.110Aantal2023
Mannen1.098Aantal2023
0 tot 10 jaar185Aantal2023
10 tot 20 jaar186Aantal2023
20 tot 30 jaar185Aantal2023
30 tot 40 jaar219Aantal2023
40 tot 50 jaar207Aantal2023
50 tot 60 jaar256Aantal2023
60 tot 70 jaar373Aantal2023
70 tot 80 jaar432Aantal2023
80 tot 90 jaar147Aantal2023
90 jaar en ouder16Aantal2023
Aantal inwoners2.193Aantal2023
0 tot 5 jaar89Aantal2023
5 tot 10 jaar96Aantal2023
10 tot 15 jaar91Aantal2023
15 tot 20 jaar95Aantal2023
20 tot 25 jaar85Aantal2023
25 tot 29 jaar100Aantal2023
30 tot 35 jaar97Aantal2023
35 tot 40 jaar122Aantal2023
40 tot 45 jaar102Aantal2023
45 tot 50 jaar105Aantal2023
50 tot 55 jaar112Aantal2023
55 tot 60 jaar144Aantal2023
60 tot 65 jaar159Aantal2023
65 tot 70 jaar214Aantal2023
70 tot 75 jaar228Aantal2023
75 tot 80 jaar204Aantal2023
80 tot 85 jaar94Aantal2023
85 tot 90 jaar53Aantal2023
90 tot 95 jaar16Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Malehoek. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Malehoek.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden4Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners1,85Aantal2022
Gevulde handelspanden4Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels3Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,46Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Malehoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.048Aantal2023
Huishoudens 1 persoon336Aantal2023
Huishoudens 2 personen467Aantal2023
Huishoudens 3 personen110Aantal2023
Huishoudens 4 personen86Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen49Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen45%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.281Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€51.072.662Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.869Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€32.466Euro2019
Interkwartiel verschil30.011Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt92Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie21Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €14%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€51.793.428Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.857Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.076Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)54Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten39Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit132Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit78Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Malehoek.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31005E123Code2024
RegionaamMalehoekNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte82Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.340Aantal2024
Aantal inwoners2.193Aantal2023
Aantal huishoudens1.048Aantal2023
Aantal wagens1.209Aantal2022
Dichtheid adressen16,36Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners26,77Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens12,79Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens14,76Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Malehoek.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder83Aantal2023
Alleenwonend336Aantal2023
Andere persoon35Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)278Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen706Aantal2023
Inwonende andere persoon27Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder126Aantal2023
Kind bij gehuwd paar260Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar110Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)128Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen118Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Malehoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties14Aantal2020
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties8Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€275.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€320.000Euro2019
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€335.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€350.000Euro2019
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€385.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€385.000Euro2019
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Malehoek.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders261Aantal2023
Eigenaars782Aantal2023
% Huurders25%Percentage2023
% Eigenaars75%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Malehoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.073Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194520Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197042Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000953Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201044Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20208Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen771Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen302Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.073Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Malehoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Malehoek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Malehoek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Brugge. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Avignonlaan1 - 98310
Baanderheerstraat1 - 48310
Bachten Beukenbos1 - 98310
Baljuwlaan1 - 98310
Brieversweg3348310

Toon alle 37 rijen met adressen...