Statistieken Buurt Ocquiere

Aantal inwoners per jaar in de buurt Ocquiere
(22 inwoners in 2022)

In 2022 waren er 22 inwoners in de buurt Ocquiere. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2011. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Chaumont-Gistoux met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ocquiere: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Chaumont-Gistoux met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Chaumont-Centre Chaumont-Gistoux, 2: buurt Somville-Chaussee, 3: buurt Champtaine-Hab. Dispersees, 4: buurt Bois de Chaumont, 5: buurt Chaumont-Hab.Dispersees ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Chaumont-Gistoux met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Chaumont-Centre Chaumont-Gistoux, 2: buurt Somville-Chaussee, 3: buurt Champtaine-Hab. Dispersees, 4: buurt Bois de Chaumont, 5: buurt Chaumont-Hab.Dispersees, 6: buurt Gistoux-Centre, 7: buurt Inchebroux, 8: buurt Les Bruyeres Chaumont-Gistoux, 9: buurt Papeteries, 10: buurt Saint-Roch Chaumont-Gistoux, 11: buurt Ri Des Papeteries, 12: buurt Ocquiere ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Ocquiere voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ocquiere ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Ocquiere

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Ocquiere. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Ocquiere: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€43.954)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Chaumont-Gistoux. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Chaumont-Gistoux was €43.954. Er waren 6.448 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Chaumont-Gistoux was €283.413.388.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 36 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Chaumont-Gistoux waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Ocquiere (2015 -2015)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Ocquiere in de periode van 2015 tot en met 2015.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Ocquiere: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Ocquiere helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Chaumont-Gistoux

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Chaumont-Gistoux. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Ocquiere helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Chaumont-Gistoux

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Chaumont-Gistoux. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Ocquiere helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*6.045Aantal2023
Mannen*5.768Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.105Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.453Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.401Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.260Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.425Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.840Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.603Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.161Aantal2023
80 tot 90 jaar*464Aantal2023
90 jaar en ouder*101Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Ocquiere helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.321Aantal2023
Gescheiden*1.157Aantal2023
Ongehuwd*5.818Aantal2023
Verweduwd*517Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Ocquiere helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften16Aantal2019
Netto belastbaar inkomengeen dataEurogeen data
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data
Mediaan inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Ocquiere.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*11.026Aantal2023
Vreemdelingen*787Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Ocquiere helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode25018A191Code2023
RegionaamOcquiereNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte152Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen13Aantal2023
Aantal inwoners22Aantal2022
Aantal huishoudens10Aantal2021
Aantal wagens12Aantal2021
Dichtheid adressen0,09Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,15Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,07Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,08Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Ocquiere.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2015
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Ocquiere.

Adressen in de buurt Ocquiere

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ocquiere. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Chaumont-Gistoux.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Rue Brûlotte4 - 81325
Rue de Vieusart221325
Rue Ocquière15 - 71325
Rue Saint-Roch341325