Statistieken Buurt Ri Des Papeteries

Aantal inwoners per jaar in de buurt Ri Des Papeteries
(afname van 15% naar 426 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Ri Des Papeteries is met 73 personen gedaald van 499 personen in 2011 tot 426 personen in 2022 (dat is een afname van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -7 personen (-1,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Chaumont-Gistoux met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ri Des Papeteries: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Chaumont-Gistoux met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Chaumont-Centre Chaumont-Gistoux, 2: buurt Somville-Chaussee, 3: buurt Champtaine-Hab. Dispersees, 4: buurt Bois de Chaumont, 5: buurt Chaumont-Hab.Dispersees ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Chaumont-Gistoux met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Chaumont-Centre Chaumont-Gistoux, 2: buurt Somville-Chaussee, 3: buurt Champtaine-Hab. Dispersees, 4: buurt Bois de Chaumont, 5: buurt Chaumont-Hab.Dispersees, 6: buurt Gistoux-Centre, 7: buurt Inchebroux, 8: buurt Les Bruyeres Chaumont-Gistoux, 9: buurt Papeteries, 10: buurt Saint-Roch Chaumont-Gistoux, 11: buurt Ri Des Papeteries, 12: buurt Ocquiere ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Ri Des Papeteries voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ri Des Papeteries ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Ri Des Papeteries

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Ri Des Papeteries. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Ri Des Papeteries: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€44.377)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ri Des Papeteries. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ri Des Papeteries was €44.377. Er waren 247 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Ri Des Papeteries was €10.961.205.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 35 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Ri Des Papeteries in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Chaumont-Gistoux waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Ri Des Papeteries (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Ri Des Papeteries in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Ri Des Papeteries: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Ri Des Papeteries helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Chaumont-Gistoux

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Chaumont-Gistoux. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Ri Des Papeteries helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Chaumont-Gistoux

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Chaumont-Gistoux. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Ri Des Papeteries helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*6.045Aantal2023
Mannen*5.768Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.105Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.453Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.401Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.260Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.425Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.840Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.603Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.161Aantal2023
80 tot 90 jaar*464Aantal2023
90 jaar en ouder*101Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Ri Des Papeteries helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.321Aantal2023
Gescheiden*1.157Aantal2023
Ongehuwd*5.818Aantal2023
Verweduwd*517Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Ri Des Papeteries helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften247Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€10.961.205Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€44.377Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€34.820Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Ri Des Papeteries.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*11.026Aantal2023
Vreemdelingen*787Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Chaumont-Gistoux getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Ri Des Papeteries helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode25018A182Code2023
RegionaamRi Des PapeteriesNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte84Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen158Aantal2023
Aantal inwoners426Aantal2022
Aantal huishoudens157Aantal2021
Aantal wagens267Aantal2021
Dichtheid adressen1,88Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,06Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens1,86Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,17Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Ri Des Papeteries.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties4Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Ri Des Papeteries.

Adressen in de buurt Ri Des Papeteries

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ri Des Papeteries. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Chaumont-Gistoux.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Avenue de la Terre Franche1 - 91325
Champ des Buissons1 - 91325
Chemin des Cressonnières10 - 81325
Rue de la Cour Echevinale2 - 61325
Rue de la Terre Brabançonne1 - 81325
Rue de l’Abbaye de Bonne Espérance1 - 81325
Rue des Ducs de Brabant10 - 91325
Rue du Château Féodal11325
Rue du Fief de Liège1 - 91325
Rue du Gros Médart10 - 81325