Statistieken Buurt Paal-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Paal-Centrum in de gemeente Beringen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Paal-Centrum in de gemeente Beringen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Paal-Centrum
(zeer grote toename van 71% naar 1.049 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Paal-Centrum is met 437 personen toegenomen van 612 personen in 1990 tot 1.049 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 13 personen (1,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Paal met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Paal-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Paal met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Paal-Centrum, 2: buurt Paal-Dries, 3: buurt Meelberg, 4: buurt Geenhout, 5: buurt Patersveld, 6: buurt Steenberg Beringen, 7: buurt Broekkant Beringen, 8: buurt Busselberg.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Paal-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Paal-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Paal-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Paal-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Paal-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.058)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Paal-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Paal-Centrum was €29.058. Er waren 716 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Paal-Centrum was €20.805.811.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 58 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Paal-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beringen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Paal-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Paal-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Paal-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Paal-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beringen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Paal-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Paal-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beringen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Paal-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Paal-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beringen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Paal-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen534Aantal2023
Mannen518Aantal2023
0 tot 10 jaar64Aantal2023
10 tot 20 jaar71Aantal2023
20 tot 30 jaar110Aantal2023
30 tot 40 jaar134Aantal2023
40 tot 50 jaar125Aantal2023
50 tot 60 jaar155Aantal2023
60 tot 70 jaar122Aantal2023
70 tot 80 jaar152Aantal2023
80 tot 90 jaar107Aantal2023
90 jaar en ouder11Aantal2023
Aantal inwoners1.049Aantal2023
0 tot 5 jaar38Aantal2023
5 tot 10 jaar26Aantal2023
10 tot 15 jaar37Aantal2023
15 tot 20 jaar34Aantal2023
20 tot 25 jaar37Aantal2023
25 tot 29 jaar73Aantal2023
30 tot 35 jaar68Aantal2023
35 tot 40 jaar66Aantal2023
40 tot 45 jaar65Aantal2023
45 tot 50 jaar60Aantal2023
50 tot 55 jaar78Aantal2023
55 tot 60 jaar77Aantal2023
60 tot 65 jaar74Aantal2023
65 tot 70 jaar48Aantal2023
70 tot 75 jaar72Aantal2023
75 tot 80 jaar80Aantal2023
80 tot 85 jaar71Aantal2023
85 tot 90 jaar36Aantal2023
90 tot 95 jaar11Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Paal-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Paal-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden67Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners64,36Aantal2022
Gevulde handelspanden59Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen9Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen8Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels22Aantal2023
Horecazaken16Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners16,33Aantal2022
Consumentgerichte diensten21Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners18,25Aantal2022
Leegstaande handelspanden8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Paal-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens607Aantal2023
Huishoudens 1 persoon295Aantal2023
Huishoudens 2 personen227Aantal2023
Huishoudens 3 personen52Aantal2023
Huishoudens 4 personen22Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen11Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon49%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen4%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften716Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€20.805.811Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.058Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.329Euro2019
Interkwartiel verschil16.079Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt63Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie23Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €5%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €15%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €33%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €20%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 3%Percentage2020
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€22.949.371Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.046Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit958Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)51Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)91%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten24Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit94Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit43Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Paal-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71004B00-Code2024
RegionaamPaal-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte27Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen894Aantal2024
Aantal inwoners1.049Aantal2023
Aantal huishoudens607Aantal2023
Aantal wagens610Aantal2022
Dichtheid adressen33,53Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners39,34Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens22,76Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens22,88Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Paal-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder52Aantal2023
Alleenwonend295Aantal2023
Andere persoon30Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)72Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen246Aantal2023
Inwonende andere persoon17Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder68Aantal2023
Kind bij gehuwd paar58Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar38Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)52Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen124Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Paal-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties7Aantal2020
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Paal-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders307Aantal2023
Eigenaars297Aantal2023
% Huurders51%Percentage2023
% Eigenaars49%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Paal-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden668Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194542Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970143Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000190Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010163Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020119Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19006Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen141Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen527Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie664Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Paal-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Paal-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Paal-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beringen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Beverlosesteenweg1 - 93583
Diestersesteenweg1 - 83583
Grotstraat12 - 83583
Heldenlaan1 - 93583
Kapelstraat10 - 63583

Toon alle 22 rijen met adressen...