Statistieken Buurt ’T Bakkerijtje

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt ’T Bakkerijtje in de gemeente Zwevegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt ’T Bakkerijtje in de gemeente Zwevegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt ’T Bakkerijtje
(grote daling van 21% naar 511 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt ’T Bakkerijtje is met 136 inwoners afgenomen van 647 inwoners in 1990 tot 511 inwoners in 2023 (dat is een grote daling van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Zwevegem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt ’T Bakkerijtje: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Zwevegem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Kapel Milanen, 2: buurt ’T Bakkerijtje, 3: buurt Kreupel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt ’T Bakkerijtje voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt ’T Bakkerijtje ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt ’T Bakkerijtje

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt ’T Bakkerijtje. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt ’T Bakkerijtje: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.404)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt ’T Bakkerijtje. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt ’T Bakkerijtje was €40.404. Er waren 295 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt ’T Bakkerijtje was €11.919.319.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 37 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt ’T Bakkerijtje in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zwevegem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt ’T Bakkerijtje (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt ’T Bakkerijtje in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt ’T Bakkerijtje: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt ’T Bakkerijtje helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Zwevegem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt ’T Bakkerijtje

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt ’T Bakkerijtje.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zwevegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt ’T Bakkerijtje. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt ’T Bakkerijtje helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Zwevegem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt ’T Bakkerijtje voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen266Aantal2023
Mannen245Aantal2023
0 tot 10 jaar28Aantal2023
10 tot 20 jaar67Aantal2023
20 tot 30 jaar47Aantal2023
30 tot 40 jaar39Aantal2023
40 tot 50 jaar61Aantal2023
50 tot 60 jaar85Aantal2023
60 tot 70 jaar93Aantal2023
70 tot 80 jaar71Aantal2023
80 tot 90 jaar19Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners511Aantal2023
0 tot 5 jaar11Aantal2023
5 tot 10 jaar17Aantal2023
10 tot 15 jaar31Aantal2023
15 tot 20 jaar36Aantal2023
20 tot 25 jaar29Aantal2023
25 tot 29 jaar18Aantal2023
30 tot 35 jaar23Aantal2023
35 tot 40 jaar16Aantal2023
40 tot 45 jaar22Aantal2023
45 tot 50 jaar39Aantal2023
50 tot 55 jaar48Aantal2023
55 tot 60 jaar37Aantal2023
60 tot 65 jaar43Aantal2023
65 tot 70 jaar50Aantal2023
70 tot 75 jaar52Aantal2023
75 tot 80 jaar19Aantal2023
80 tot 85 jaar12Aantal2023
85 tot 90 jaar7Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt ’T Bakkerijtje. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt ’T Bakkerijtje.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden2Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners3,93Aantal2022
Gevulde handelspanden2Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,96Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt ’T Bakkerijtje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens219Aantal2023
Huishoudens 1 persoon45Aantal2023
Huishoudens 2 personen102Aantal2023
Huishoudens 3 personen37Aantal2023
Huishoudens 4 personen27Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen8Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon20%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen47%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften295Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€11.919.319Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.404Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.082Euro2019
Interkwartiel verschil25.039Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt81Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie-1Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2016
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €21%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €20%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €14%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €9%Percentage2018
% inkomens 60.001 - 75.000 € 9%Percentage2020
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€10.211.198Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.022Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit487Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)14Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten8Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit24Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit10Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt ’T Bakkerijtje.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34042A212Code2024
Regionaam’T BakkerijtjeNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte18Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen228Aantal2024
Aantal inwoners511Aantal2023
Aantal huishoudens219Aantal2023
Aantal wagens264Aantal2022
Dichtheid adressen12,51Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners28,03Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens12,01Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens14,48Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt ’T Bakkerijtje.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder23Aantal2023
Alleenwonend45Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)86Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen160Aantal2023
Inwonende andere persoon6Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder40Aantal2023
Kind bij gehuwd paar73Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar22Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)28Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen28Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt ’T Bakkerijtje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt ’T Bakkerijtje.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders84Aantal2023
Eigenaars135Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt ’T Bakkerijtje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden223Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194522Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197019Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000163Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19005Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen223Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen0Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie223Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt ’T Bakkerijtje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt ’T Bakkerijtje

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt ’T Bakkerijtje. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zwevegem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bakkershof1 - 98550
Beekstraat1 - 98550
Bellegemstraat46A8550
Bloemenhof1 - 98550
Hoogland1 - 98550
Kwadepoelstraat748550
Molenhof1 - 98550
Oude Bellegemstraat100 - 988550
Oude Molenstraat10 - 98550