Statistieken Buurt Zonienwoud

Aantal inwoners per jaar in de buurt Zonienwoud
(10 inwoners in 2022)

In 2022 waren er 10 inwoners in de buurt Zonienwoud. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2011. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Watermaal-Bosvoorde met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Zonienwoud: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Watermaal-Bosvoorde met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bosvoorde Centrum, 2: buurt Bezemhoek, 3: buurt Jachtstoetdreef, 4: buurt Delleurlaan, 5: buurt Hertogendreef, 6: buurt Vorst-Oost, 7: buurt Zonienwoud Watermaal-Bosvoorde.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Zonienwoud voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Zonienwoud ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Zonienwoud

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Zonienwoud. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Zonienwoud: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.129)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Watermaal-Bosvoorde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Watermaal-Bosvoorde was €37.129. Er waren 13.970 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Watermaal-Bosvoorde was €518.685.504.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Watermaal-Bosvoorde waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Zonienwoud (2016 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Zonienwoud in de periode van 2016 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Zonienwoud: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Zonienwoud helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Watermaal-Bosvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Watermaal-Bosvoorde. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Zonienwoud helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2007 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Watermaal-Bosvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Watermaal-Bosvoorde. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Zonienwoud helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*13.733Aantal2023
Mannen*11.659Aantal2023
0 tot 10 jaar*2.448Aantal2023
10 tot 20 jaar*3.228Aantal2023
20 tot 30 jaar*3.156Aantal2023
30 tot 40 jaar*2.933Aantal2023
40 tot 50 jaar*3.255Aantal2023
50 tot 60 jaar*3.550Aantal2023
60 tot 70 jaar*2.945Aantal2023
70 tot 80 jaar*2.321Aantal2023
80 tot 90 jaar*1.175Aantal2023
90 jaar en ouder*381Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Zonienwoud helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*7.017Aantal2023
Gescheiden*2.721Aantal2023
Ongehuwd*14.332Aantal2023
Verweduwd*1.322Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Zonienwoud helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7Aantal2019
Netto belastbaar inkomengeen dataEurogeen data
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data
Mediaan inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Zonienwoud.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*19.934Aantal2023
Vreemdelingen*5.458Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Zonienwoud helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode21017A09-Code2023
RegionaamZonienwoudNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte753Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen7Aantal2023
Aantal inwoners10Aantal2022
Aantal huishoudens5Aantal2021
Aantal wagens9Aantal2021
Dichtheid adressen0,01Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,01Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,01Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,01Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Zonienwoud.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Zonienwoud.

Adressen in de buurt Zonienwoud

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Zonienwoud. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Buksboomstraat55 - 591170
Bundersdreef11170
Jean-François Leemanslaan2 - 41170
Steenweg op Sint-Jansberg21170