Statistieken Deelgemeente Baardegem

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Baardegem
(toename van 8,4% naar 1.912 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Baardegem is met 148 personen toegenomen van 1.764 personen in 1990 tot 1.912 personen in 2022 (dat is een toename van 8,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 5 personen (0,26%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Baardegem met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Baardegem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Baardegem met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Baardegem-Centrum, 2: buurt Baardegem-Station, 3: buurt Berg Aalst (Aalst) (01), 4: buurt Bevenhouten, 5: buurt De Bosjes, 6: buurt Eerdegem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Baardegem voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Baardegem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Baardegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Baardegem. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Baardegem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.650)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Baardegem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Baardegem was €34.650. Er waren 1.110 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Baardegem was €38.462.099.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 2 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Baardegem in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Aalst (Aalst) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Baardegem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Baardegem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Baardegem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Baardegem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Baardegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Baardegem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aalst (Aalst)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Baardegem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Baardegem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen993Aantal2022
Mannen919Aantal2022
0 tot 10 jaar154Aantal2022
10 tot 20 jaar189Aantal2022
20 tot 30 jaar197Aantal2022
30 tot 40 jaar180Aantal2022
40 tot 50 jaar212Aantal2022
50 tot 60 jaar297Aantal2022
60 tot 70 jaar273Aantal2022
70 tot 80 jaar189Aantal2022
80 tot 90 jaar111Aantal2022
90 jaar en ouder32Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Baardegem.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*31.936Aantal2023
Gescheiden*9.072Aantal2023
Ongehuwd*43.946Aantal2023
Verweduwd*5.114Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Baardegem helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.110Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€38.462.099Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.650Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.864Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Baardegem.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*80.680Aantal2023
Vreemdelingen*9.388Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Baardegem helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41002FCode2023
RegionaamBaardegemNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte623Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.116Aantal2023
Aantal inwoners1.912Aantal2022
Aantal huishoudens803Aantal2021
Aantal wagens1.067Aantal2021
Dichtheid adressen1,79Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,07Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens1,29Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,71Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Baardegem.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2018
Huizen-Transacties19Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties14Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Baardegem.