Statistieken Deelgemeente Dessel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Dessel in de gemeente Dessel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Dessel in de gemeente Dessel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Dessel
(grote stijging van 21% naar 9.802 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Dessel is met 1.732 personen toegenomen van 8.070 personen in 1990 tot 9.802 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 52 personen (0,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Dessel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Dessel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Dessel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Dessel-Centrum, 2: buurt Klaageind-Molenhoek, 3: buurt Brasel, 4: buurt Kattenberg Dessel, 5: buurt Hoogvelden ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Dessel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Dessel-Centrum, 2: buurt Klaageind-Molenhoek, 3: buurt Brasel, 4: buurt Kattenberg Dessel, 5: buurt Hoogvelden, 6: buurt Warande (W.E.Verblijven), 7: buurt Schans Dessel, 8: buurt Steenhei-Zandbergen, 9: buurt Molenhei-Boshoek-Boeretang-Turkei-Hoogvelden-Pinken, 10: buurt Witgoor Dessel, 11: buurt Eersels, 12: buurt Heide Dessel, 13: buurt Campinastrand(W.E.Verblijven) ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Dessel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Dessel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Dessel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Dessel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Dessel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.553)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Dessel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Dessel was €34.553. Er waren 5.366 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Dessel was €185.410.705.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 11 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Dessel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dessel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Dessel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Dessel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Dessel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Dessel helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Dessel getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Dessel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Dessel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dessel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Dessel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Dessel helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Dessel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Dessel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.910Aantal2023
Mannen4.899Aantal2023
0 tot 10 jaar957Aantal2023
10 tot 20 jaar1.154Aantal2023
20 tot 30 jaar1.002Aantal2023
30 tot 40 jaar1.211Aantal2023
40 tot 50 jaar1.241Aantal2023
50 tot 60 jaar1.465Aantal2023
60 tot 70 jaar1.218Aantal2023
70 tot 80 jaar884Aantal2023
80 tot 90 jaar488Aantal2023
90 jaar en ouder98Aantal2023
Aantal inwoners9.802Aantal2023
0 tot 5 jaar459Aantal2023
5 tot 10 jaar498Aantal2023
10 tot 15 jaar585Aantal2023
15 tot 20 jaar569Aantal2023
20 tot 25 jaar517Aantal2023
25 tot 29 jaar485Aantal2023
30 tot 35 jaar603Aantal2023
35 tot 40 jaar608Aantal2023
40 tot 45 jaar688Aantal2023
45 tot 50 jaar553Aantal2023
50 tot 55 jaar678Aantal2023
55 tot 60 jaar787Aantal2023
60 tot 65 jaar646Aantal2023
65 tot 70 jaar572Aantal2023
70 tot 75 jaar493Aantal2023
75 tot 80 jaar391Aantal2023
80 tot 85 jaar289Aantal2023
85 tot 90 jaar199Aantal2023
90 tot 95 jaar89Aantal2023
95 jaar en ouder9Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Dessel. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Dessel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden146Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden139Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen16Aantal2023
Winkels: periodieke goederen16Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen19Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels52Aantal2023
Horecazaken31Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten56Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden7Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Dessel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.082Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.160Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.523Aantal2023
Huishoudens 3 personen543Aantal2023
Huishoudens 4 personen629Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen227Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.366Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€185.410.705Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.552Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.197Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€174.129.490Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit8.837Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)691Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1165%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)83%Percentage2023
Aantal nationaliteiten175Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit973Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)120%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit277Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)32%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Dessel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13006ACode2024
RegionaamDesselNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.745Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen5.424Aantal2024
Aantal inwoners9.802Aantal2023
Aantal huishoudens4.082Aantal2023
Aantal wagens5.074Aantal2022
Dichtheid adressen1,98Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,57Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,49Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,85Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Dessel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder311Aantal2023
Alleenwonend1.160Aantal2023
Andere persoon95Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.828Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.048Aantal2023
Inwonende andere persoon122Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder472Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.696Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar639Aantal2023
Lid van collectief huishouden100Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)708Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen592Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Dessel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties59Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties19Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties40Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Dessel.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders976Aantal2023
Eigenaars3.124Aantal2023
% Huurders24%Percentage2023
% Eigenaars76%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Dessel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.494Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945322Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.389Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.590Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010524Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020486Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202147Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190020Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.621Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen871Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.372Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie112Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Dessel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.