Statistieken Arrondissement Turnhout

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Turnhout
(zeer grote stijging van 29% naar 476.568 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Turnhout is met 106.113 personen gegroeid van 370.455 personen in 1990 tot 476.568 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3.216 personen (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Antwerpen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Turnhout: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Antwerpen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Antwerpen, 2: Arrondissement Mechelen, 3: Arrondissement Turnhout.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Turnhout voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Turnhout ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Turnhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Turnhout. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Turnhout: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.276)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Turnhout. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Turnhout was €35.276. Er waren 262.936 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Turnhout was €9.275.270.127.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 27 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Turnhout in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Turnhout (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Turnhout in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Turnhout: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Turnhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Turnhout.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Turnhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Turnhout.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Turnhout voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Turnhout in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen238.018Aantal2023
Mannen238.550Aantal2023
0 tot 10 jaar46.928Aantal2023
10 tot 20 jaar51.854Aantal2023
20 tot 30 jaar51.839Aantal2023
30 tot 40 jaar58.943Aantal2023
40 tot 50 jaar60.333Aantal2023
50 tot 60 jaar69.549Aantal2023
60 tot 70 jaar65.337Aantal2023
70 tot 80 jaar44.857Aantal2023
80 tot 90 jaar22.301Aantal2023
90 jaar en ouder4.627Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Turnhout.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd189.846Aantal2023
Gescheiden41.213Aantal2023
Ongehuwd220.232Aantal2023
Verweduwd25.277Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Turnhout.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften262.936Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€9.275.270.127Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.275Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.284Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Turnhout.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen421.461Aantal2023
Vreemdelingen55.107Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Turnhout.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13000Code2023
RegionaamArrondissement TurnhoutNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte136.005Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen271.467Aantal2023
Aantal inwoners476.568Aantal2023
Aantal huishoudens199.088Aantal2021
Aantal wagens243.339Aantal2021
Dichtheid adressen2,00Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,50Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,46Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,79Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Turnhout.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.042Aantal2020
Huizen-Transacties3.643Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.658Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.985Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€53.312Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€53.358Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€39.420Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€12.962Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€63.897Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€65.496Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€48.165Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€16.497Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€75.922Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€83.490Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€60.742Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€20.286Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Turnhout.