Statistieken Arrondissement Turnhout

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Turnhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Turnhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Turnhout
(zeer grote toename van 29% naar 476.568 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Turnhout is met 106.113 inwoners gestegen van 370.455 inwoners in 1990 tot 476.568 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3.216 inwoners (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Antwerpen met het aantal inwoners per arrondissement in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Turnhout: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Antwerpen met het aantal inwoners per arrondissement in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Antwerpen, 2: Arrondissement Mechelen, 3: Arrondissement Turnhout.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Turnhout voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Turnhout ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Turnhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Turnhout. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Turnhout: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.276)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Turnhout. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Turnhout was €35.276. Er waren 262.936 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Turnhout was €9.275.270.127.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 27 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Turnhout in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Turnhout (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Turnhout in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Turnhout: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Turnhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Turnhout.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Turnhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Turnhout.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Turnhout voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Turnhout in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Turnhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen238.018Aantal2023
Mannen238.550Aantal2023
0 tot 10 jaar46.928Aantal2023
10 tot 20 jaar51.854Aantal2023
20 tot 30 jaar51.839Aantal2023
30 tot 40 jaar58.943Aantal2023
40 tot 50 jaar60.333Aantal2023
50 tot 60 jaar69.549Aantal2023
60 tot 70 jaar65.337Aantal2023
70 tot 80 jaar44.857Aantal2023
80 tot 90 jaar22.301Aantal2023
90 jaar en ouder4.627Aantal2023
Aantal inwoners476.568Aantal2023
0 tot 5 jaar22.103Aantal2023
5 tot 10 jaar24.487Aantal2023
10 tot 15 jaar26.594Aantal2023
15 tot 20 jaar25.125Aantal2023
20 tot 25 jaar25.517Aantal2023
25 tot 29 jaar26.129Aantal2023
30 tot 35 jaar28.956Aantal2023
35 tot 40 jaar29.739Aantal2023
40 tot 45 jaar31.097Aantal2023
45 tot 50 jaar29.005Aantal2023
50 tot 55 jaar33.213Aantal2023
55 tot 60 jaar36.117Aantal2023
60 tot 65 jaar35.080Aantal2023
65 tot 70 jaar30.035Aantal2023
70 tot 75 jaar24.721Aantal2023
75 tot 80 jaar19.769Aantal2023
80 tot 85 jaar12.927Aantal2023
85 tot 90 jaar8.753Aantal2023
90 tot 95 jaar3.260Aantal2023
95 jaar en ouder441Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Turnhout. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd189.846Aantal2023
Gescheiden41.213Aantal2023
Ongehuwd220.232Aantal2023
Verweduwd25.277Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Turnhout.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden7.557Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden6.768Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1.028Aantal2023
Winkels: periodieke goederen773Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen727Aantal2023
Winkels: overige135Aantal2023
Winkels2.663Aantal2023
Horecazaken1.607Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten2.498Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden789Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Turnhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens203.320Aantal2023
Huishoudens 1 persoon61.614Aantal2023
Huishoudens 2 personen74.167Aantal2023
Huishoudens 3 personen28.175Aantal2023
Huishoudens 4 personen27.515Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen11.849Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften262.936Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€9.275.270.127Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.275Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.284Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€9.662.221.125Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen421.461Aantal2023
Vreemdelingen55.107Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit421.270Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)41.080Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)54694%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5501%Percentage2023
Aantal nationaliteiten8.212Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit55.519Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6967%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit13.995Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1166%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Turnhout.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13000Code2024
RegionaamArrondissement TurnhoutNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte136.005Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen275.492Aantal2024
Aantal inwoners476.568Aantal2023
Aantal huishoudens203.320Aantal2023
Aantal wagens245.329Aantal2022
Dichtheid adressen2,03Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,50Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,49Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,80Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Turnhout.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder15.016Aantal2023
Alleenwonend61.614Aantal2023
Andere persoon7.015Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)83.020Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen99.760Aantal2023
Inwonende andere persoon7.953Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder23.488Aantal2023
Kind bij gehuwd paar76.907Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar30.575Aantal2023
Lid van collectief huishouden4.600Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)34.870Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen29.984Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Turnhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.042Aantal2020
Huizen-Transacties3.643Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.658Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.985Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€53.312Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€53.358Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€39.420Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€12.962Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€63.897Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€65.496Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€48.165Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€16.497Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€75.922Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€83.490Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€60.742Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€20.286Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Turnhout.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders56.315Aantal2023
Eigenaars147.177Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Turnhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden223.070Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194522.097Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197053.870Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200080.551Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201027.204Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202028.245Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20213.676Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19004.565Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen165.193Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen57.532Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie218.705Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie3.782Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Turnhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.