Statistieken Deelgemeente Desselgem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Desselgem in de gemeente Waregem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Desselgem in de gemeente Waregem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Desselgem
(grote groei van 21% naar 5.346 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Desselgem is met 926 personen gegroeid van 4.420 personen in 1990 tot 5.346 personen in 2023 (dat is een grote groei van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 28 personen (0,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Desselgem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Desselgem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Desselgem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Desselgem-Kern, 2: buurt Spriete, 3: buurt IJzerland, 4: buurt Leemput, 5: buurt Leiekant Waregem, 6: buurt Leiekant-Industriezone, 7: buurt Krekel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Desselgem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Desselgem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Desselgem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Desselgem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Desselgem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.889)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Desselgem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Desselgem was €32.889. Er waren 2.934 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Desselgem was €96.497.578.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 43 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Desselgem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Waregem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Desselgem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Desselgem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Desselgem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Desselgem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Waregem getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Desselgem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Desselgem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Waregem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Desselgem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Desselgem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Waregem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Desselgem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.690Aantal2023
Mannen2.645Aantal2023
0 tot 10 jaar530Aantal2023
10 tot 20 jaar565Aantal2023
20 tot 30 jaar696Aantal2023
30 tot 40 jaar697Aantal2023
40 tot 50 jaar664Aantal2023
50 tot 60 jaar926Aantal2023
60 tot 70 jaar563Aantal2023
70 tot 80 jaar386Aantal2023
80 tot 90 jaar235Aantal2023
90 jaar en ouder37Aantal2023
Aantal inwoners5.346Aantal2023
0 tot 5 jaar286Aantal2023
5 tot 10 jaar244Aantal2023
10 tot 15 jaar273Aantal2023
15 tot 20 jaar292Aantal2023
20 tot 25 jaar357Aantal2023
25 tot 29 jaar339Aantal2023
30 tot 35 jaar376Aantal2023
35 tot 40 jaar321Aantal2023
40 tot 45 jaar345Aantal2023
45 tot 50 jaar319Aantal2023
50 tot 55 jaar437Aantal2023
55 tot 60 jaar489Aantal2023
60 tot 65 jaar318Aantal2023
65 tot 70 jaar245Aantal2023
70 tot 75 jaar199Aantal2023
75 tot 80 jaar187Aantal2023
80 tot 85 jaar136Aantal2023
85 tot 90 jaar99Aantal2023
90 tot 95 jaar37Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Desselgem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Desselgem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden92Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden82Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen10Aantal2023
Winkels: periodieke goederen8Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen12Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels30Aantal2023
Horecazaken11Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten41Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Desselgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.232Aantal2023
Huishoudens 1 persoon631Aantal2023
Huishoudens 2 personen775Aantal2023
Huishoudens 3 personen379Aantal2023
Huishoudens 4 personen327Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen120Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.934Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€96.497.578Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.889Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.882Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€105.643.444Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit5.009Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)196Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)656%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)19%Percentage2023
Aantal nationaliteiten82Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit323Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)34%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit122Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Desselgem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34040CCode2024
RegionaamDesselgemNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte724Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.066Aantal2024
Aantal inwoners5.346Aantal2023
Aantal huishoudens2.232Aantal2023
Aantal wagens2.896Aantal2022
Dichtheid adressen4,23Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,38Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,08Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,00Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Desselgem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder159Aantal2023
Alleenwonend631Aantal2023
Andere persoon66Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.110Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.012Aantal2023
Inwonende andere persoon90Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder247Aantal2023
Kind bij gehuwd paar990Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar306Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)382Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen326Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Desselgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties47Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties39Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties8Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€74.893Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€86.153Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€97.127Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€105.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€125.212Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€142.692Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Desselgem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders493Aantal2023
Eigenaars1.744Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Desselgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.401Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945348Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970582Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000853Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010153Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020246Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202152Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900154Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.106Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen291Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.379Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie19Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Desselgem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.