Statistieken Buurt IJzerland

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt IJzerland in de gemeente Waregem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt IJzerland in de gemeente Waregem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt IJzerland
(toename van 7,9% naar 1.809 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt IJzerland is met 132 inwoners gestegen van 1.677 inwoners in 1990 tot 1.809 inwoners in 2023 (dat is een toename van 7,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 4 inwoners (0,24%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Desselgem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt IJzerland: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Desselgem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Desselgem-Kern, 2: buurt Spriete, 3: buurt IJzerland, 4: buurt Leemput, 5: buurt Leiekant Waregem, 6: buurt Leiekant-Industriezone, 7: buurt Krekel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt IJzerland voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt IJzerland ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt IJzerland

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt IJzerland. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt IJzerland: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.632)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt IJzerland. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt IJzerland was €32.632. Er waren 989 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt IJzerland was €32.272.698.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 42 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt IJzerland in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Waregem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt IJzerland (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt IJzerland in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt IJzerland: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt IJzerland helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Waregem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt IJzerland

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt IJzerland.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Waregem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt IJzerland. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt IJzerland helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Waregem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt IJzerland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen925Aantal2023
Mannen875Aantal2023
0 tot 10 jaar181Aantal2023
10 tot 20 jaar190Aantal2023
20 tot 30 jaar223Aantal2023
30 tot 40 jaar222Aantal2023
40 tot 50 jaar202Aantal2023
50 tot 60 jaar290Aantal2023
60 tot 70 jaar211Aantal2023
70 tot 80 jaar156Aantal2023
80 tot 90 jaar101Aantal2023
90 jaar en ouder22Aantal2023
Aantal inwoners1.809Aantal2023
0 tot 5 jaar99Aantal2023
5 tot 10 jaar82Aantal2023
10 tot 15 jaar107Aantal2023
15 tot 20 jaar83Aantal2023
20 tot 25 jaar90Aantal2023
25 tot 29 jaar133Aantal2023
30 tot 35 jaar131Aantal2023
35 tot 40 jaar91Aantal2023
40 tot 45 jaar104Aantal2023
45 tot 50 jaar98Aantal2023
50 tot 55 jaar128Aantal2023
55 tot 60 jaar162Aantal2023
60 tot 65 jaar113Aantal2023
65 tot 70 jaar98Aantal2023
70 tot 75 jaar79Aantal2023
75 tot 80 jaar77Aantal2023
80 tot 85 jaar64Aantal2023
85 tot 90 jaar37Aantal2023
90 tot 95 jaar22Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt IJzerland. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt IJzerland.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden15Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners8,39Aantal2022
Gevulde handelspanden14Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels5Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,12Aantal2022
Consumentgerichte diensten7Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners4,48Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt IJzerland. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens788Aantal2023
Huishoudens 1 persoon240Aantal2023
Huishoudens 2 personen291Aantal2023
Huishoudens 3 personen125Aantal2023
Huishoudens 4 personen86Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen46Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften989Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€32.272.698Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.632Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.966Euro2019
Interkwartiel verschil23.746Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt88Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie23Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€36.937.932Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.682Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.699Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)51Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten23Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit101Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit50Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt IJzerland.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34040C022Code2024
RegionaamIJzerlandNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte70Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen976Aantal2024
Aantal inwoners1.809Aantal2023
Aantal huishoudens788Aantal2023
Aantal wagens960Aantal2022
Dichtheid adressen13,93Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners25,82Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens11,25Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,70Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt IJzerland.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder64Aantal2023
Alleenwonend240Aantal2023
Andere persoon16Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)310Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen404Aantal2023
Inwonende andere persoon23Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder105Aantal2023
Kind bij gehuwd paar293Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar105Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)130Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen110Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt IJzerland. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties22Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties21Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€160.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€160.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€207.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€195.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€267.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€265.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt IJzerland.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders215Aantal2023
Eigenaars573Aantal2023
% Huurders27%Percentage2023
% Eigenaars73%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt IJzerland. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden831Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194563Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970219Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000364Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201024Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020124Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190022Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen734Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen97Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie825Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt IJzerland. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt IJzerland

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt IJzerland. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Waregem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Alfred De Taeyelaan1 - 98792
Alsteen1 - 98792
Astridlaan1 - 98792
Baneik10 - 98792
Bijenstraat3 - 58792

Toon alle 36 rijen met adressen...