Statistieken Gemeente Waregem

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Waregem
(grote toename van 16% naar 39.488 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Waregem is met 5.572 inwoners toegenomen van 33.916 inwoners in 1990 tot 39.488 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 169 inwoners (0,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Waregem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Waregem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Waregem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Waregem, 2: deelgemeente Waregem, 3: deelgemeente Beveren-Leie, 4: deelgemeente Desselgem, 5: deelgemeente Sint-Eloois-Vijve.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Waregem voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Waregem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Waregem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Waregem. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Waregem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.837)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Waregem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Waregem was €35.837. Er waren 21.815 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Waregem was €781.779.018.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 43 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Waregem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Waregem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Waregem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Waregem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Waregem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Kortrijk.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Waregem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Waregem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Waregem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Waregem.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Waregem voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Waregem in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen20.068Aantal2023
Mannen19.420Aantal2023
0 tot 10 jaar3.849Aantal2023
10 tot 20 jaar4.221Aantal2023
20 tot 30 jaar4.467Aantal2023
30 tot 40 jaar4.856Aantal2023
40 tot 50 jaar4.822Aantal2023
50 tot 60 jaar5.626Aantal2023
60 tot 70 jaar5.134Aantal2023
70 tot 80 jaar3.882Aantal2023
80 tot 90 jaar2.147Aantal2023
90 jaar en ouder484Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Waregem.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd16.293Aantal2023
Gescheiden3.503Aantal2023
Ongehuwd17.229Aantal2023
Verweduwd2.463Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Waregem.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften21.815Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€781.779.018Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.836Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.229Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Waregem.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen36.457Aantal2023
Vreemdelingen3.031Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Waregem.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34040Code2023
RegionaamWaregemNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte4.450Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen24.891Aantal2023
Aantal inwoners39.488Aantal2023
Aantal huishoudens16.831Aantal2021
Aantal wagens20.492Aantal2021
Dichtheid adressen5,59Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners8,87Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,78Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens4,60Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Waregem.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties51Aantal2020
Huizen-Transacties318Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties218Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties100Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€73.294Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€53.858Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€40.339Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€86.470Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€70.213Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€54.779Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€121.470Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€94.628Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€68.931Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Waregem.