Statistieken Deelgemeente Herdersem

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Herdersem
(stijging van 1,53% naar 2.589 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Herdersem is met 39 inwoners gegroeid van 2.550 inwoners in 1990 tot 2.589 inwoners in 2022 (dat is een stijging van 1,53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 1 inwoner (0,05%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Herdersem met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Herdersem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Herdersem met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Herdersem-Centrum, 2: buurt Herdersem-Kapel, 3: buurt Broekstraat-Pontweg, 4: buurt Kluis Aalst (Aalst), 5: buurt Harding, 6: buurt Boskant Aalst (Aalst), 7: buurt Sas-Hamme.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Herdersem voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Herdersem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Herdersem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Herdersem. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Herdersem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.922)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Herdersem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Herdersem was €36.922. Er waren 1.524 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Herdersem was €56.269.790.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 1 wijk (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Herdersem in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Aalst (Aalst) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Herdersem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Herdersem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Herdersem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Herdersem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Herdersem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Herdersem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aalst (Aalst)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Herdersem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Herdersem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.322Aantal2022
Mannen1.268Aantal2022
0 tot 10 jaar207Aantal2022
10 tot 20 jaar297Aantal2022
20 tot 30 jaar258Aantal2022
30 tot 40 jaar258Aantal2022
40 tot 50 jaar340Aantal2022
50 tot 60 jaar361Aantal2022
60 tot 70 jaar338Aantal2022
70 tot 80 jaar255Aantal2022
80 tot 90 jaar158Aantal2022
90 jaar en ouder66Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Herdersem.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*31.936Aantal2023
Gescheiden*9.072Aantal2023
Ongehuwd*43.946Aantal2023
Verweduwd*5.114Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Herdersem helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.524Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€56.269.790Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.922Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.215Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Herdersem.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*80.680Aantal2023
Vreemdelingen*9.388Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Herdersem helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41002DCode2023
RegionaamHerdersemNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte531Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.346Aantal2023
Aantal inwoners2.589Aantal2022
Aantal huishoudens1.081Aantal2021
Aantal wagens1.364Aantal2021
Dichtheid adressen2,53Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners4,87Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,03Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,57Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Herdersem.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties22Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties18Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Herdersem.