Statistieken Deelgemeente Izegem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Izegem in de gemeente Izegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Izegem in de gemeente Izegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Izegem
(stijging van 9,9% naar 25.575 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Izegem is met 2.296 personen gegroeid van 23.279 personen in 1990 tot 25.575 personen in 2023 (dat is een stijging van 9,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 70 personen (0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Izegem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Izegem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Izegem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Izegem, 2: deelgemeente Izegem, 3: deelgemeente Kachtem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Izegem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Izegem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Izegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Izegem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Izegem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.481)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Izegem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Izegem was €33.481. Er waren 14.417 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Izegem was €482.696.336.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 34 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Izegem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Izegem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Izegem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Izegem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Izegem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Izegem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Izegem getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Izegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Izegem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Izegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Izegem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Izegem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Izegem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Izegem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen12.985Aantal2023
Mannen12.627Aantal2023
0 tot 10 jaar2.663Aantal2023
10 tot 20 jaar2.736Aantal2023
20 tot 30 jaar3.116Aantal2023
30 tot 40 jaar3.291Aantal2023
40 tot 50 jaar3.282Aantal2023
50 tot 60 jaar3.435Aantal2023
60 tot 70 jaar2.855Aantal2023
70 tot 80 jaar2.484Aantal2023
80 tot 90 jaar1.345Aantal2023
90 jaar en ouder315Aantal2023
Aantal inwoners25.575Aantal2023
0 tot 5 jaar1.329Aantal2023
5 tot 10 jaar1.334Aantal2023
10 tot 15 jaar1.423Aantal2023
15 tot 20 jaar1.313Aantal2023
20 tot 25 jaar1.418Aantal2023
25 tot 29 jaar1.698Aantal2023
30 tot 35 jaar1.753Aantal2023
35 tot 40 jaar1.538Aantal2023
40 tot 45 jaar1.672Aantal2023
45 tot 50 jaar1.610Aantal2023
50 tot 55 jaar1.703Aantal2023
55 tot 60 jaar1.732Aantal2023
60 tot 65 jaar1.509Aantal2023
65 tot 70 jaar1.346Aantal2023
70 tot 75 jaar1.304Aantal2023
75 tot 80 jaar1.180Aantal2023
80 tot 85 jaar803Aantal2023
85 tot 90 jaar542Aantal2023
90 tot 95 jaar269Aantal2023
95 jaar en ouder46Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Izegem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Izegem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden577Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden506Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen80Aantal2023
Winkels: periodieke goederen57Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen46Aantal2023
Winkels: overige8Aantal2023
Winkels191Aantal2023
Horecazaken108Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten207Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden71Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Izegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens11.457Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.940Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.965Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.579Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.428Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen545Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften14.417Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€482.696.336Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.481Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.930Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€516.261.194Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit23.651Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.102Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2589%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)109%Percentage2023
Aantal nationaliteiten496Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.960Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)210%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit846Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Izegem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36008ACode2024
RegionaamIzegemNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.982Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen15.976Aantal2024
Aantal inwoners25.575Aantal2023
Aantal huishoudens11.457Aantal2023
Aantal wagens12.934Aantal2022
Dichtheid adressen8,06Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,90Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,78Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens6,53Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Izegem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder937Aantal2023
Alleenwonend3.940Aantal2023
Andere persoon352Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.292Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.152Aantal2023
Inwonende andere persoon318Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.430Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.903Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.554Aantal2023
Lid van collectief huishouden232Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.840Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.598Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Izegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties34Aantal2020
Huizen-Transacties288Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties236Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties52Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€65.489Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€70.572Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€97.697Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€106.177Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€118.045Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€122.478Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Izegem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.178Aantal2023
Eigenaars8.287Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Izegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden12.774Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.034Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.850Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.749Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.032Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.410Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021155Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900457Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen10.025Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.739Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie12.680Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie64Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Izegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.