Statistieken Deelgemeente Lommel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Lommel in de gemeente Lommel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Lommel in de gemeente Lommel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Lommel
(zeer grote toename van 30% naar 34.813 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Lommel is met 7.941 personen gegroeid van 26.872 personen in 1990 tot 34.813 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 241 personen (0,79%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Lommel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Lommel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Lommel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lommel-Centrum, 2: buurt Lommel-Einde, 3: buurt Leopoldlaan-Kwadevelden, 4: buurt Rustoord-Sint-Franciscus, 5: buurt Wijerken-Hees ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Lommel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lommel-Centrum, 2: buurt Lommel-Einde, 3: buurt Leopoldlaan-Kwadevelden, 4: buurt Rustoord-Sint-Franciscus, 5: buurt Wijerken-Hees, 6: buurt Sportcentrum Lommel, 7: buurt Blekerheide, 8: buurt Nieuwe Koop, 9: buurt Lutlommel-Centrum, 10: buurt Kattenbos Lommel, 11: buurt Blauwe Meer, 12: buurt Pidpa, 13: buurt Kattenbosserheide-Testgebied, 14: buurt Kerkhoven-Centrum, 15: buurt Kerkhovensesteenweg, 16: buurt Gelderhorsten, 17: buurt Duits Kerkhof, 18: buurt Kerkhoven-Verspreide Bewoning, 19: buurt Lommel-Werkplaatsen, 20: buurt Glasfabriek, 21: buurt Stevensvennen, 22: buurt Blauwe Kei, 23: buurt Maatheide-Dorperheide, 24: buurt Stevensvennen-Verspr. Bewoning, 25: buurt Blauwe Kei-Russendorp, 26: buurt Heuvel Lommel, 27: buurt Heide Lommel, 28: buurt Gestelse Dijk, 29: buurt Elzen-Mortels, 30: buurt Weiwortels, 31: buurt Kolonie, 32: buurt Kolonie-Uitbreiding, 33: buurt Bergeik, 34: buurt Lunastrand, 35: buurt Wateringen-Kolken, 36: buurt Barrier, 37: buurt Lutlommelse Heide, 38: buurt Barrier-Luikersteenweg, 39: buurt Kliniek Lommel, 40: buurt Balendijk, 41: buurt Heserbergen, 42: buurt Plat, 43: buurt Philips Lommel, 44: buurt Karrestraterheide, 45: buurt Schans Lommel ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Lommel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Lommel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Lommel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Lommel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Lommel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.664)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Lommel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Lommel was €33.664. Er waren 19.296 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Lommel was €649.574.289.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 38 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Lommel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lommel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Lommel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Lommel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Lommel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Lommel helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lommel getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Lommel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Lommel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lommel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Lommel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Lommel helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lommel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Lommel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen17.479Aantal2023
Mannen17.898Aantal2023
0 tot 10 jaar3.200Aantal2023
10 tot 20 jaar3.757Aantal2023
20 tot 30 jaar3.984Aantal2023
30 tot 40 jaar4.158Aantal2023
40 tot 50 jaar4.379Aantal2023
50 tot 60 jaar5.250Aantal2023
60 tot 70 jaar4.923Aantal2023
70 tot 80 jaar3.505Aantal2023
80 tot 90 jaar1.653Aantal2023
90 jaar en ouder266Aantal2023
Aantal inwoners34.813Aantal2023
0 tot 5 jaar1.486Aantal2023
5 tot 10 jaar1.714Aantal2023
10 tot 15 jaar1.868Aantal2023
15 tot 20 jaar1.889Aantal2023
20 tot 25 jaar2.060Aantal2023
25 tot 29 jaar1.924Aantal2023
30 tot 35 jaar2.080Aantal2023
35 tot 40 jaar2.078Aantal2023
40 tot 45 jaar2.205Aantal2023
45 tot 50 jaar2.174Aantal2023
50 tot 55 jaar2.452Aantal2023
55 tot 60 jaar2.798Aantal2023
60 tot 65 jaar2.689Aantal2023
65 tot 70 jaar2.234Aantal2023
70 tot 75 jaar1.965Aantal2023
75 tot 80 jaar1.540Aantal2023
80 tot 85 jaar1.002Aantal2023
85 tot 90 jaar651Aantal2023
90 tot 95 jaar236Aantal2023
95 jaar en ouder30Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Lommel. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Lommel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden693Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden616Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen77Aantal2023
Winkels: periodieke goederen69Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen75Aantal2023
Winkels: overige17Aantal2023
Winkels238Aantal2023
Horecazaken139Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten239Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden77Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Lommel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens14.850Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.298Aantal2023
Huishoudens 2 personen5.673Aantal2023
Huishoudens 3 personen2.115Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.916Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen848Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften19.296Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€649.574.289Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.663Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.977Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€701.089.288Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit28.383Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)5.468Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3218%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)654%Percentage2023
Aantal nationaliteiten676Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit6.985Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)857%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.500Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)160%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Lommel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode72020ACode2024
RegionaamLommelNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte10.228Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen18.802Aantal2024
Aantal inwoners34.813Aantal2023
Aantal huishoudens14.850Aantal2023
Aantal wagens18.264Aantal2022
Dichtheid adressen1,84Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,40Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,45Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,79Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Lommel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.092Aantal2023
Alleenwonend4.298Aantal2023
Andere persoon529Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)6.492Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen8.008Aantal2023
Inwonende andere persoon517Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.661Aantal2023
Kind bij gehuwd paar5.948Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.789Aantal2023
Lid van collectief huishouden876Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.030Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.982Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Lommel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties43Aantal2020
Huizen-Transacties233Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties51Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties182Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€124.186Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€29.399Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€156.976Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€34.738Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€202.325Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€48.296Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Lommel.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.913Aantal2023
Eigenaars10.977Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Lommel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden15.927Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.024Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.915Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20006.691Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20102.183Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.613Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021333Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190011Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen12.295Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.614Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie15.729Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie151Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Lommel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.