Statistieken Buurt Blekerheide

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blekerheide in de gemeente Lommel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blekerheide in de gemeente Lommel. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Blekerheide
(daling van 12% naar 51 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt Blekerheide is met 7 inwoners gedaald van 58 inwoners in 2011 tot 51 inwoners in 2021 (dat is een daling van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was -1 inwoners (-1,20%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Lommel met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Blekerheide: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Lommel met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lommel-Centrum, 2: buurt Lommel-Einde, 3: buurt Leopoldlaan-Kwadevelden, 4: buurt Rustoord-Sint-Franciscus, 5: buurt Wijerken-Hees, 6: buurt Sportcentrum Lommel, 7: buurt Blekerheide, 8: buurt Nieuwe Koop.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Blekerheide voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Blekerheide ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Blekerheide

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Blekerheide. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Blekerheide: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.077)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blekerheide. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blekerheide was €30.077. Er waren 32 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Blekerheide was €962.450.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 37 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Blekerheide in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lommel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Blekerheide (2016 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Blekerheide in de periode van 2016 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Blekerheide: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Blekerheide helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lommel getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Lommel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Lommel. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Blekerheide helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Lommel getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lommel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Lommel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Blekerheide helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lommel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*17.135Aantal2022
Mannen*17.261Aantal2022
0 tot 10 jaar*3.164Aantal2022
10 tot 20 jaar*3.606Aantal2022
20 tot 30 jaar*3.779Aantal2022
30 tot 40 jaar*3.945Aantal2022
40 tot 50 jaar*4.302Aantal2022
50 tot 60 jaar*5.396Aantal2022
60 tot 70 jaar*4.790Aantal2022
70 tot 80 jaar*3.422Aantal2022
80 tot 90 jaar*1.686Aantal2022
90 jaar en ouder*306Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Lommel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Blekerheide helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*15.026Aantal2022
Gescheiden*2.809Aantal2022
Ongehuwd*14.610Aantal2022
Verweduwd*1.951Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Lommel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Blekerheide helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften32Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€962.450Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.077Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Blekerheide.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*28.459Aantal2022
Vreemdelingen*5.937Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Lommel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Blekerheide helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode72020A081Code2022
RegionaamBlekerheideNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte600Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen31Aantal2022
Aantal inwoners51Aantal2021
Aantal huishoudens25Aantal2019
Aantal wagens41Aantal2019
Dichtheid adressen0,05Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners0,09Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens0,04Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens0,07Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Blekerheide.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Blekerheide.

Adressen in de buurt Blekerheide

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Blekerheide. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lommel.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Blekerheide23920
Gestelsedijk101 - 1653920
In de Putten2 - 63920