Statistieken Buurt Leopoldlaan-Kwadevelden

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden in de gemeente Lommel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden in de gemeente Lommel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden
(zeer grote groei van 46% naar 2.132 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden is met 667 personen gegroeid van 1.465 personen in 1990 tot 2.132 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 20 personen (1,15%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Lommel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Lommel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lommel-Centrum, 2: buurt Lommel-Einde, 3: buurt Leopoldlaan-Kwadevelden, 4: buurt Rustoord-Sint-Franciscus, 5: buurt Wijerken-Hees, 6: buurt Sportcentrum Lommel, 7: buurt Blekerheide, 8: buurt Nieuwe Koop.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Leopoldlaan-Kwadevelden voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Leopoldlaan-Kwadevelden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.878)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden was €35.878. Er waren 1.137 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden was €40.793.510.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 37 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lommel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lommel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Leopoldlaan-Kwadevelden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lommel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lommel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.079Aantal2023
Mannen1.020Aantal2023
0 tot 10 jaar196Aantal2023
10 tot 20 jaar234Aantal2023
20 tot 30 jaar225Aantal2023
30 tot 40 jaar255Aantal2023
40 tot 50 jaar263Aantal2023
50 tot 60 jaar298Aantal2023
60 tot 70 jaar305Aantal2023
70 tot 80 jaar218Aantal2023
80 tot 90 jaar84Aantal2023
90 jaar en ouder19Aantal2023
Aantal inwoners2.132Aantal2023
0 tot 5 jaar102Aantal2023
5 tot 10 jaar94Aantal2023
10 tot 15 jaar129Aantal2023
15 tot 20 jaar105Aantal2023
20 tot 25 jaar116Aantal2023
25 tot 29 jaar109Aantal2023
30 tot 35 jaar127Aantal2023
35 tot 40 jaar128Aantal2023
40 tot 45 jaar141Aantal2023
45 tot 50 jaar122Aantal2023
50 tot 55 jaar149Aantal2023
55 tot 60 jaar149Aantal2023
60 tot 65 jaar181Aantal2023
65 tot 70 jaar124Aantal2023
70 tot 75 jaar132Aantal2023
75 tot 80 jaar86Aantal2023
80 tot 85 jaar54Aantal2023
85 tot 90 jaar30Aantal2023
90 tot 95 jaar19Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden23Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners11,75Aantal2022
Gevulde handelspanden22Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels8Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,49Aantal2022
Consumentgerichte diensten13Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners4,90Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens908Aantal2023
Huishoudens 1 persoon269Aantal2023
Huishoudens 2 personen344Aantal2023
Huishoudens 3 personen120Aantal2023
Huishoudens 4 personen121Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen54Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.137Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€40.793.510Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.878Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.167Euro2019
Interkwartiel verschil28.069Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt96Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie15Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €11%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €13%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €9%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€44.144.001Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.995Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.711Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)301Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)82%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Aantal nationaliteiten45Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit388Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)18%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit87Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode72020A023Code2024
RegionaamLeopoldlaan-KwadeveldenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte102Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.129Aantal2024
Aantal inwoners2.132Aantal2023
Aantal huishoudens908Aantal2023
Aantal wagens1.115Aantal2022
Dichtheid adressen11,04Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners20,84Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,88Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens10,90Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder54Aantal2023
Alleenwonend269Aantal2023
Andere persoon26Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)378Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen488Aantal2023
Inwonende andere persoon29Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder79Aantal2023
Kind bij gehuwd paar357Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar127Aantal2023
Lid van collectief huishouden10Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)144Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen138Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties7Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€185.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€195.000Euro2016
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€245.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€213.500Euro2016
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€345.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€305.000Euro2016
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders263Aantal2023
Eigenaars657Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden992Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194557Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970261Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000333Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010150Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020137Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202151Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen661Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen331Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie991Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Leopoldlaan-Kwadevelden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lommel. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bakkersakker11 - 63920
Beiaardgalm1 - 53920
Bochtstraat10 - 83920
Eendrachtstraat1 - 93920
Hensendriesweg12 - 563920

Toon alle 26 rijen met adressen...