Statistieken Deelgemeente Ronse

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Ronse in de gemeente Ronse. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Ronse in de gemeente Ronse. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Ronse
(grote stijging van 16% naar 27.067 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Ronse is met 3.696 personen toegenomen van 23.371 personen in 1990 tot 27.067 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 112 personen (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Ronse met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Ronse: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Ronse met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ronse-Centrum, 2: buurt Ninovestraat, 3: buurt Marijve, 4: buurt Kasteelstraat Ronse, 5: buurt Kanunnik Puissantstraat ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Ronse met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ronse-Centrum, 2: buurt Ninovestraat, 3: buurt Marijve, 4: buurt Kasteelstraat Ronse, 5: buurt Kanunnik Puissantstraat, 6: buurt Prinskouter, 7: buurt Beekstraat Ronse, 8: buurt Park Lagache, 9: buurt Germinal, 10: buurt Blauwe Steen Ronse, 11: buurt De Linde Ronse, 12: buurt Klein Frankrijk, 13: buurt Schoonboeke-Rotterije, 14: buurt Ter Guchten-Matersveld, 15: buurt Breucq Ronse, 16: buurt Molendam, 17: buurt Scheldekouter, 18: buurt Rattenblok-Scheldekouter, 19: buurt Durennemeers, 20: buurt Wodecq-Oostenstr.-Laag Deurne, 21: buurt Cite Stookt, 22: buurt Saint-Sauveurstraat, 23: buurt Hoog Deurne (Durenne) -Bruyere, 24: buurt Floreal-Oud Kerkhof, 25: buurt Tribury-Paillaert-Biest, 26: buurt De Klijpe, 27: buurt Kapellestraat Ronse, 28: buurt Langvelde, 29: buurt Wittentak, 30: buurt Broek Ronse, 31: buurt Hogerlucht, 32: buurt Sancta Maria, 33: buurt Hemelberg-Schavaart, 34: buurt Ten Berge Ronse, 35: buurt Hul Ronse, 36: buurt Ysmolen, 37: buurt Muziekberg-Koekamer, 38: buurt Louise-Marie Ronse, 39: buurt Ten Houte ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Ronse voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Ronse ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Ronse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Ronse. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Ronse: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.333)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Ronse. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Ronse was €29.333. Er waren 14.489 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Ronse was €425.009.594.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 36 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Ronse in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Ronse waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Ronse (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Ronse in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Ronse: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Ronse helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Ronse getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Ronse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Ronse.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ronse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Ronse. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Ronse helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Ronse getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Ronse voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen13.758Aantal2023
Mannen13.315Aantal2023
0 tot 10 jaar3.185Aantal2023
10 tot 20 jaar3.780Aantal2023
20 tot 30 jaar2.981Aantal2023
30 tot 40 jaar3.143Aantal2023
40 tot 50 jaar3.514Aantal2023
50 tot 60 jaar3.482Aantal2023
60 tot 70 jaar3.090Aantal2023
70 tot 80 jaar2.276Aantal2023
80 tot 90 jaar1.153Aantal2023
90 jaar en ouder241Aantal2023
Aantal inwoners27.067Aantal2023
0 tot 5 jaar1.422Aantal2023
5 tot 10 jaar1.763Aantal2023
10 tot 15 jaar1.983Aantal2023
15 tot 20 jaar1.797Aantal2023
20 tot 25 jaar1.583Aantal2023
25 tot 29 jaar1.398Aantal2023
30 tot 35 jaar1.508Aantal2023
35 tot 40 jaar1.635Aantal2023
40 tot 45 jaar1.734Aantal2023
45 tot 50 jaar1.780Aantal2023
50 tot 55 jaar1.771Aantal2023
55 tot 60 jaar1.711Aantal2023
60 tot 65 jaar1.650Aantal2023
65 tot 70 jaar1.440Aantal2023
70 tot 75 jaar1.263Aantal2023
75 tot 80 jaar1.013Aantal2023
80 tot 85 jaar673Aantal2023
85 tot 90 jaar480Aantal2023
90 tot 95 jaar199Aantal2023
95 jaar en ouder42Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Ronse. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Ronse.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden531Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden447Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen73Aantal2023
Winkels: periodieke goederen64Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen58Aantal2023
Winkels: overige7Aantal2023
Winkels202Aantal2023
Horecazaken90Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten155Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden84Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Ronse. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens11.184Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.914Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.403Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.436Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.249Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.182Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen11%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften14.489Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€425.009.594Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.333Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.695Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€457.907.213Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit24.300Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.401Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3521%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)136%Percentage2023
Aantal nationaliteiten584Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.761Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)278%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.340Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)127%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Ronse.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode45041ACode2024
RegionaamRonseNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.470Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen14.352Aantal2024
Aantal inwoners27.067Aantal2023
Aantal huishoudens11.184Aantal2023
Aantal wagens11.826Aantal2022
Dichtheid adressen4,14Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,80Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,22Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,41Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Ronse.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.176Aantal2023
Alleenwonend3.914Aantal2023
Andere persoon427Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.768Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.118Aantal2023
Inwonende andere persoon503Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.978Aantal2023
Kind bij gehuwd paar5.407Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.539Aantal2023
Lid van collectief huishouden197Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.648Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.310Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Ronse. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties48Aantal2020
Huizen-Transacties305Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties262Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties43Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€42.316Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€36.878Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€41.759Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€47.666Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€48.704Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€54.835Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€63.250Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€71.737Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€81.110Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Ronse.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.464Aantal2023
Eigenaars7.701Aantal2023
% Huurders31%Percentage2023
% Eigenaars69%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Ronse. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden12.832Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19454.508Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.997Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.391Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010601Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.115Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021152Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.948Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen9.742Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.068Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie12.753Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie49Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Ronse. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.