Statistieken Arrondissement Oudenaarde

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Oudenaarde
(grote groei van 16% naar 127.443 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Oudenaarde is met 17.689 personen toegenomen van 109.754 personen in 1990 tot 127.443 personen in 2023 (dat is een grote groei van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 536 personen (0,51%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Oudenaarde met het aantal inwoners per gemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Oudenaarde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Oudenaarde met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Oudenaarde, 2: gemeente Ronse, 3: gemeente Brakel, 4: gemeente Kluisbergen, 5: gemeente Wortegem-Petegem, 6: gemeente Horebeke, 7: gemeente Lierde, 8: gemeente Maarkedal, 9: gemeente Zwalm, 10: gemeente Kruisem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Oudenaarde voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Oudenaarde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Oudenaarde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Oudenaarde. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Oudenaarde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.149)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Oudenaarde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Oudenaarde was €35.149. Er waren 70.903 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Oudenaarde was €2.492.165.893.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Oudenaarde in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Oudenaarde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Oudenaarde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Oudenaarde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Oudenaarde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Oudenaarde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Oudenaarde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Oudenaarde.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Oudenaarde voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Oudenaarde in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen64.437Aantal2023
Mannen63.006Aantal2023
0 tot 10 jaar12.772Aantal2023
10 tot 20 jaar15.135Aantal2023
20 tot 30 jaar13.676Aantal2023
30 tot 40 jaar15.152Aantal2023
40 tot 50 jaar16.682Aantal2023
50 tot 60 jaar18.381Aantal2023
60 tot 70 jaar16.102Aantal2023
70 tot 80 jaar11.472Aantal2023
80 tot 90 jaar6.298Aantal2023
90 jaar en ouder1.773Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Oudenaarde.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd48.727Aantal2023
Gescheiden11.619Aantal2023
Ongehuwd59.269Aantal2023
Verweduwd7.828Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Oudenaarde.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften70.903Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.492.165.893Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.148Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.146Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Oudenaarde.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen120.643Aantal2023
Vreemdelingen6.800Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Oudenaarde.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode45000Code2023
RegionaamArrondissement OudenaardeNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte42.288Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen76.366Aantal2023
Aantal inwoners127.443Aantal2023
Aantal huishoudens52.897Aantal2021
Aantal wagens65.516Aantal2021
Dichtheid adressen1,81Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,01Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,25Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,55Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Oudenaarde.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties145Aantal2020
Huizen-Transacties1.128Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties788Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties340Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€14.008Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€25.718Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€30.652Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€15.779Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€31.032Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€37.248Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€20.937Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€41.211Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€50.109Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Oudenaarde.