Statistieken Arrondissement Oudenaarde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Oudenaarde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Oudenaarde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Oudenaarde
(grote toename van 16% naar 127.443 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Oudenaarde is met 17.689 inwoners toegenomen van 109.754 inwoners in 1990 tot 127.443 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 536 inwoners (0,51%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Oudenaarde met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Oudenaarde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Oudenaarde met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Oudenaarde, 2: gemeente Ronse, 3: gemeente Brakel, 4: gemeente Kluisbergen, 5: gemeente Wortegem-Petegem, 6: gemeente Horebeke, 7: gemeente Lierde, 8: gemeente Maarkedal, 9: gemeente Zwalm, 10: gemeente Kruisem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Oudenaarde voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Oudenaarde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Oudenaarde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Oudenaarde. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Oudenaarde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.149)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Oudenaarde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Oudenaarde was €35.149. Er waren 70.903 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Oudenaarde was €2.492.165.893.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Oudenaarde in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Oudenaarde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Oudenaarde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Oudenaarde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Oudenaarde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Oudenaarde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Oudenaarde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Oudenaarde.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Oudenaarde voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Oudenaarde in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Oudenaarde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen64.437Aantal2023
Mannen63.006Aantal2023
0 tot 10 jaar12.772Aantal2023
10 tot 20 jaar15.135Aantal2023
20 tot 30 jaar13.676Aantal2023
30 tot 40 jaar15.152Aantal2023
40 tot 50 jaar16.682Aantal2023
50 tot 60 jaar18.381Aantal2023
60 tot 70 jaar16.102Aantal2023
70 tot 80 jaar11.472Aantal2023
80 tot 90 jaar6.298Aantal2023
90 jaar en ouder1.773Aantal2023
Aantal inwoners127.443Aantal2023
0 tot 5 jaar5.881Aantal2023
5 tot 10 jaar6.684Aantal2023
10 tot 15 jaar7.604Aantal2023
15 tot 20 jaar7.361Aantal2023
20 tot 25 jaar6.829Aantal2023
25 tot 29 jaar6.688Aantal2023
30 tot 35 jaar7.408Aantal2023
35 tot 40 jaar7.599Aantal2023
40 tot 45 jaar8.263Aantal2023
45 tot 50 jaar8.313Aantal2023
50 tot 55 jaar8.896Aantal2023
55 tot 60 jaar9.411Aantal2023
60 tot 65 jaar8.684Aantal2023
65 tot 70 jaar7.311Aantal2023
70 tot 75 jaar6.318Aantal2023
75 tot 80 jaar4.970Aantal2023
80 tot 85 jaar3.383Aantal2023
85 tot 90 jaar2.579Aantal2023
90 tot 95 jaar1.077Aantal2023
95 jaar en ouder214Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Oudenaarde. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd48.727Aantal2023
Gescheiden11.619Aantal2023
Ongehuwd59.269Aantal2023
Verweduwd7.828Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Oudenaarde.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden2.282Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden2.026Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen310Aantal2023
Winkels: periodieke goederen204Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen232Aantal2023
Winkels: overige32Aantal2023
Winkels778Aantal2023
Horecazaken476Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten772Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden256Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Oudenaarde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens53.597Aantal2023
Huishoudens 1 persoon16.709Aantal2023
Huishoudens 2 personen18.538Aantal2023
Huishoudens 3 personen7.747Aantal2023
Huishoudens 4 personen7.287Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen3.316Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften70.903Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.492.165.893Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.148Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.146Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€2.591.502.455Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen120.643Aantal2023
Vreemdelingen6.800Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit120.590Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)3.417Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)25671%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)478%Percentage2023
Aantal nationaliteiten2.228Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit6.711Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1044%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit3.097Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)433%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Oudenaarde.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode45000Code2024
RegionaamArrondissement OudenaardeNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte42.288Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen77.219Aantal2024
Aantal inwoners127.443Aantal2023
Aantal huishoudens53.597Aantal2023
Aantal wagens66.205Aantal2022
Dichtheid adressen1,83Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,01Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,27Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,57Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Oudenaarde.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder4.538Aantal2023
Alleenwonend16.709Aantal2023
Andere persoon1.753Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)22.870Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen23.928Aantal2023
Inwonende andere persoon1.662Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder7.145Aantal2023
Kind bij gehuwd paar21.703Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar8.083Aantal2023
Lid van collectief huishouden1.623Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)9.248Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen7.204Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Oudenaarde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties145Aantal2020
Huizen-Transacties1.128Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties788Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties340Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€14.008Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€25.718Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€30.652Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€15.779Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€31.032Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€37.248Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€20.937Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€41.211Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€50.109Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Oudenaarde.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders13.231Aantal2023
Eigenaars40.488Aantal2023
% Huurders25%Percentage2023
% Eigenaars75%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Oudenaarde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden60.018Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194512.667Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197010.912Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200014.914Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20104.945Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20205.977Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021792Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19009.010Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen49.611Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen10.216Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie59.573Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie198Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Oudenaarde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.