Statistieken Deelgemeente Stevoort

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Stevoort in de gemeente Hasselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Stevoort in de gemeente Hasselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Stevoort
(grote toename van 15% naar 3.717 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Stevoort is met 477 personen toegenomen van 3.240 personen in 1990 tot 3.717 personen in 2023 (dat is een grote toename van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 14 personen (0,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Stevoort met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Stevoort: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Stevoort met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Stevoort-Centrum, 2: buurt Hompele Pomp, 3: buurt Sterrebos, 4: buurt Flinkstraat, 5: buurt Broekstraat Hasselt, 6: buurt Nitsem-Kozenstraat, 7: buurt Fikkeplas.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Stevoort voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Stevoort ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Stevoort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Stevoort. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Stevoort: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.344)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Stevoort. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Stevoort was €40.344. Er waren 2.084 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Stevoort was €84.077.712.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 2 wijken (oranje), 7 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Stevoort in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Hasselt waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Stevoort (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Stevoort in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Stevoort: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Stevoort helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hasselt getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Stevoort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Stevoort.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hasselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Stevoort. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Stevoort helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hasselt getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Stevoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.892Aantal2023
Mannen1.828Aantal2023
0 tot 10 jaar293Aantal2023
10 tot 20 jaar408Aantal2023
20 tot 30 jaar389Aantal2023
30 tot 40 jaar391Aantal2023
40 tot 50 jaar489Aantal2023
50 tot 60 jaar605Aantal2023
60 tot 70 jaar567Aantal2023
70 tot 80 jaar341Aantal2023
80 tot 90 jaar202Aantal2023
90 jaar en ouder25Aantal2023
Aantal inwoners3.717Aantal2023
0 tot 5 jaar125Aantal2023
5 tot 10 jaar168Aantal2023
10 tot 15 jaar202Aantal2023
15 tot 20 jaar206Aantal2023
20 tot 25 jaar201Aantal2023
25 tot 29 jaar188Aantal2023
30 tot 35 jaar199Aantal2023
35 tot 40 jaar192Aantal2023
40 tot 45 jaar253Aantal2023
45 tot 50 jaar236Aantal2023
50 tot 55 jaar287Aantal2023
55 tot 60 jaar318Aantal2023
60 tot 65 jaar311Aantal2023
65 tot 70 jaar256Aantal2023
70 tot 75 jaar210Aantal2023
75 tot 80 jaar131Aantal2023
80 tot 85 jaar117Aantal2023
85 tot 90 jaar85Aantal2023
90 tot 95 jaar25Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Stevoort. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Stevoort.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden46Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden46Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen6Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels18Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten22Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Stevoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.547Aantal2023
Huishoudens 1 persoon376Aantal2023
Huishoudens 2 personen605Aantal2023
Huishoudens 3 personen248Aantal2023
Huishoudens 4 personen247Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen71Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon24%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.084Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€84.077.712Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.344Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.860Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€87.893.887Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.590Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)68Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)670%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Aantal nationaliteiten53Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit130Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)30%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit59Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Stevoort.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71022HCode2024
RegionaamStevoortNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.203Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.750Aantal2024
Aantal inwoners3.717Aantal2023
Aantal huishoudens1.547Aantal2023
Aantal wagens2.197Aantal2022
Dichtheid adressen1,46Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,09Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,29Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,83Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Stevoort.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder138Aantal2023
Alleenwonend376Aantal2023
Andere persoon41Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)762Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen838Aantal2023
Inwonende andere persoon66Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder204Aantal2023
Kind bij gehuwd paar648Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar208Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)240Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen192Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Stevoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties24Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties19Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Stevoort.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders248Aantal2023
Eigenaars1.301Aantal2023
% Huurders16%Percentage2023
% Eigenaars84%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Stevoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.653Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945129Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970428Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000715Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010167Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020163Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20217Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190028Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.438Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen215Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.636Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Stevoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.