Statistieken Gemeente Hasselt

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Hasselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Hasselt. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Hasselt
(grote toename van 25% naar 80.351 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Hasselt is met 15.842 personen gestegen van 64.509 personen in 1990 tot 80.351 personen in 2023 (dat is een grote toename van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 480 personen (0,67%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Hasselt met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Hasselt: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hasselt met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Hasselt, 2: deelgemeente Wimmertingen, 3: deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk, 4: deelgemeente Kuringen, 5: deelgemeente Stokrooie, 6: deelgemeente Kermt, 7: deelgemeente Spalbeek, 8: deelgemeente Stevoort.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Hasselt voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Hasselt ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Hasselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Hasselt. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Hasselt: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.707)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Hasselt. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Hasselt was €35.707. Er waren 47.235 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Hasselt was €1.686.611.763.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Hasselt in het rood weergegeven.alle gemeenten binnen de gemeente Hasselt waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Hasselt (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Hasselt in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Hasselt: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Hasselt.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Hasselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Hasselt.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hasselt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Hasselt.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Hasselt voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Hasselt in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Hasselt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen41.078Aantal2023
Mannen39.273Aantal2023
0 tot 10 jaar7.028Aantal2023
10 tot 20 jaar7.823Aantal2023
20 tot 30 jaar9.265Aantal2023
30 tot 40 jaar10.529Aantal2023
40 tot 50 jaar10.483Aantal2023
50 tot 60 jaar10.423Aantal2023
60 tot 70 jaar10.996Aantal2023
70 tot 80 jaar8.322Aantal2023
80 tot 90 jaar4.365Aantal2023
90 jaar en ouder1.117Aantal2023
Aantal inwoners80.351Aantal2023
0 tot 5 jaar3.349Aantal2023
5 tot 10 jaar3.692Aantal2023
10 tot 15 jaar4.055Aantal2023
15 tot 20 jaar3.777Aantal2023
20 tot 25 jaar4.204Aantal2023
25 tot 29 jaar5.120Aantal2023
30 tot 35 jaar5.465Aantal2023
35 tot 40 jaar5.115Aantal2023
40 tot 45 jaar5.448Aantal2023
45 tot 50 jaar5.042Aantal2023
50 tot 55 jaar5.113Aantal2023
55 tot 60 jaar5.290Aantal2023
60 tot 65 jaar5.775Aantal2023
65 tot 70 jaar5.204Aantal2023
70 tot 75 jaar4.709Aantal2023
75 tot 80 jaar3.582Aantal2023
80 tot 85 jaar2.469Aantal2023
85 tot 90 jaar1.837Aantal2023
90 tot 95 jaar798Aantal2023
95 jaar en ouder187Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Hasselt. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd30.003Aantal2023
Gescheiden8.147Aantal2023
Ongehuwd37.493Aantal2023
Verweduwd4.708Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Hasselt.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden2.056Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden1.786Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen234Aantal2023
Winkels: periodieke goederen298Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen177Aantal2023
Winkels: overige44Aantal2023
Winkels753Aantal2023
Horecazaken413Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten620Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden270Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Hasselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens37.490Aantal2023
Huishoudens 1 persoon14.420Aantal2023
Huishoudens 2 personen12.931Aantal2023
Huishoudens 3 personen4.465Aantal2023
Huishoudens 4 personen3.896Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.778Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon38%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften47.235Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.686.611.763Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.706Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.866Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€1.780.068.659Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen73.281Aantal2023
Vreemdelingen7.070Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit73.238Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)3.258Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7926%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)303%Percentage2023
Aantal nationaliteiten1.816Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit7.346Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)671%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit4.046Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)348%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Hasselt.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71022Code2024
RegionaamHasseltNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte10.269Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen51.397Aantal2024
Aantal inwoners80.351Aantal2023
Aantal huishoudens37.490Aantal2023
Aantal wagens40.376Aantal2022
Dichtheid adressen5,01Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,82Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,65Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,93Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Hasselt.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder3.151Aantal2023
Alleenwonend14.420Aantal2023
Andere persoon1.860Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)12.816Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen15.790Aantal2023
Inwonende andere persoon1.272Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder4.711Aantal2023
Kind bij gehuwd paar11.978Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar3.467Aantal2023
Lid van collectief huishouden1.294Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)4.116Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen5.532Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Hasselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties379Aantal2020
Huizen-Transacties469Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties317Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties152Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€101.311Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€45.065Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€63.598Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€129.750Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€56.268Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€80.725Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€163.649Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€69.597Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€98.121Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Hasselt.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders13.138Aantal2023
Eigenaars24.351Aantal2023
% Huurders35%Percentage2023
% Eigenaars65%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Hasselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden42.433Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19454.767Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197010.764Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200015.293Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20104.694Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20204.985Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021592Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900969Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen23.387Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen19.013Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie41.973Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie369Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Hasselt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.