Statistieken Deelgemeente Tongeren

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Tongeren in de gemeente Tongeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Tongeren in de gemeente Tongeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Tongeren
(groei van 7,9% naar 18.454 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Tongeren is met 1.355 personen gegroeid van 17.099 personen in 1990 tot 18.454 personen in 2023 (dat is een groei van 7,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 41 personen (0,23%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Tongeren met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Tongeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Tongeren met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Tongeren, 2: deelgemeente Tongeren, 3: deelgemeente Koninksem, 4: deelgemeente Neerrepen, 5: deelgemeente Riksingen ...Toon meer... Kaart van de gemeente Tongeren met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Tongeren, 2: deelgemeente Tongeren, 3: deelgemeente Koninksem, 4: deelgemeente Neerrepen, 5: deelgemeente Riksingen, 6: deelgemeente Henis, 7: deelgemeente Berg Tongeren, 8: deelgemeente Mal, 9: deelgemeente Sluizen, 10: deelgemeente Nerem, 11: deelgemeente Vreren, 12: deelgemeente Rutten, 13: deelgemeente Lauw, 14: deelgemeente Widooie, 15: deelgemeente Piringen, 16: deelgemeente Overrepen, 17: deelgemeente ’S Herenelderen ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Tongeren voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Tongeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Tongeren. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Tongeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.859)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Tongeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Tongeren was €30.859. Er waren 10.843 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Tongeren was €334.598.269.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 wijken (oranje), 16 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Tongeren in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Tongeren waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Tongeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Tongeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Tongeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Tongeren helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Tongeren getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Tongeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Tongeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Tongeren. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Tongeren helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Tongeren getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Tongeren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen9.509Aantal2023
Mannen8.951Aantal2023
0 tot 10 jaar1.628Aantal2023
10 tot 20 jaar1.811Aantal2023
20 tot 30 jaar1.879Aantal2023
30 tot 40 jaar2.015Aantal2023
40 tot 50 jaar2.227Aantal2023
50 tot 60 jaar2.543Aantal2023
60 tot 70 jaar2.782Aantal2023
70 tot 80 jaar2.112Aantal2023
80 tot 90 jaar1.056Aantal2023
90 jaar en ouder225Aantal2023
Aantal inwoners18.454Aantal2023
0 tot 5 jaar730Aantal2023
5 tot 10 jaar898Aantal2023
10 tot 15 jaar904Aantal2023
15 tot 20 jaar907Aantal2023
20 tot 25 jaar911Aantal2023
25 tot 29 jaar968Aantal2023
30 tot 35 jaar973Aantal2023
35 tot 40 jaar1.042Aantal2023
40 tot 45 jaar1.135Aantal2023
45 tot 50 jaar1.092Aantal2023
50 tot 55 jaar1.211Aantal2023
55 tot 60 jaar1.332Aantal2023
60 tot 65 jaar1.434Aantal2023
65 tot 70 jaar1.348Aantal2023
70 tot 75 jaar1.218Aantal2023
75 tot 80 jaar894Aantal2023
80 tot 85 jaar624Aantal2023
85 tot 90 jaar432Aantal2023
90 tot 95 jaar182Aantal2023
95 jaar en ouder43Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Tongeren. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Tongeren.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden602Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden497Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen82Aantal2023
Winkels: periodieke goederen76Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen62Aantal2023
Winkels: overige13Aantal2023
Winkels233Aantal2023
Horecazaken103Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten161Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden105Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.634Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.411Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.947Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.119Aantal2023
Huishoudens 4 personen749Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen408Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon39%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften10.843Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€334.598.269Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.858Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.680Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€358.132.403Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit16.527Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)823Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2788%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)131%Percentage2023
Aantal nationaliteiten519Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.929Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)307%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.089Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)164%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Tongeren.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode73083ACode2024
RegionaamTongerenNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.604Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen11.749Aantal2024
Aantal inwoners18.454Aantal2023
Aantal huishoudens8.634Aantal2023
Aantal wagens8.534Aantal2022
Dichtheid adressen7,32Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners11,50Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,38Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens5,32Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Tongeren.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder858Aantal2023
Alleenwonend3.411Aantal2023
Andere persoon307Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.682Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.648Aantal2023
Inwonende andere persoon363Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.301Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.450Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar866Aantal2023
Lid van collectief huishouden339Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.004Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.144Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties48Aantal2020
Huizen-Transacties127Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties116Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties11Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Tongeren.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.373Aantal2023
Eigenaars5.238Aantal2023
% Huurders39%Percentage2023
% Eigenaars61%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden9.850Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.327Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.819Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.574Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010917Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020757Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021211Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.129Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen6.071Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.769Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie9.769Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie50Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Tongeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.