Statistieken Deelgemeente Uitkerke

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Uitkerke in de gemeente Blankenberge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Uitkerke in de gemeente Blankenberge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Uitkerke
(grote stijging van 19% naar 7.834 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Uitkerke is met 1.256 inwoners gestegen van 6.578 inwoners in 1990 tot 7.834 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 38 inwoners (0,53%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Uitkerke met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Uitkerke: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Uitkerke met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Uitkerke-Centrum, 2: buurt Colombus, 3: buurt Brugse Steenweg Blankenberge, 4: buurt Lindenhof-Hoogplaat, 5: buurt Polder, 6: buurt Molenhoek Blankenberge, 7: buurt Ambachtzone, 8: buurt Uitkerke-Verspreide Bewoning, 9: buurt Lindenhof-Uitbreiding.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Uitkerke voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Uitkerke ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Uitkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Uitkerke. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Uitkerke: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.481)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Uitkerke. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Uitkerke was €33.481. Er waren 4.543 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Uitkerke was €152.103.075.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Uitkerke in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Blankenberge waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Uitkerke (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Uitkerke in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Uitkerke: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Uitkerke helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Blankenberge getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Uitkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Uitkerke.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Blankenberge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Uitkerke. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Uitkerke helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Blankenberge getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Uitkerke voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.036Aantal2023
Mannen3.816Aantal2023
0 tot 10 jaar631Aantal2023
10 tot 20 jaar864Aantal2023
20 tot 30 jaar676Aantal2023
30 tot 40 jaar868Aantal2023
40 tot 50 jaar956Aantal2023
50 tot 60 jaar1.151Aantal2023
60 tot 70 jaar1.232Aantal2023
70 tot 80 jaar869Aantal2023
80 tot 90 jaar437Aantal2023
90 jaar en ouder135Aantal2023
Aantal inwoners7.834Aantal2023
0 tot 5 jaar274Aantal2023
5 tot 10 jaar357Aantal2023
10 tot 15 jaar408Aantal2023
15 tot 20 jaar456Aantal2023
20 tot 25 jaar349Aantal2023
25 tot 29 jaar327Aantal2023
30 tot 35 jaar415Aantal2023
35 tot 40 jaar453Aantal2023
40 tot 45 jaar487Aantal2023
45 tot 50 jaar469Aantal2023
50 tot 55 jaar563Aantal2023
55 tot 60 jaar588Aantal2023
60 tot 65 jaar619Aantal2023
65 tot 70 jaar613Aantal2023
70 tot 75 jaar506Aantal2023
75 tot 80 jaar363Aantal2023
80 tot 85 jaar266Aantal2023
85 tot 90 jaar171Aantal2023
90 tot 95 jaar107Aantal2023
95 jaar en ouder28Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Uitkerke. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Uitkerke.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden72Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden70Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen13Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen14Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels30Aantal2023
Horecazaken8Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten32Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Uitkerke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.399Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.026Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.312Aantal2023
Huishoudens 3 personen502Aantal2023
Huishoudens 4 personen417Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen142Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.543Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€152.103.075Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.480Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.080Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€149.445.752Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit7.542Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)168Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)872%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Aantal nationaliteiten115Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit310Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)28%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit130Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Uitkerke.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31004BCode2024
RegionaamUitkerkeNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.548Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.416Aantal2024
Aantal inwoners7.834Aantal2023
Aantal huishoudens3.399Aantal2023
Aantal wagens3.538Aantal2022
Dichtheid adressen2,85Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,06Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,20Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,29Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Uitkerke.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder258Aantal2023
Alleenwonend1.026Aantal2023
Andere persoon69Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.288Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.810Aantal2023
Inwonende andere persoon98Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder380Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.112Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar489Aantal2023
Lid van collectief huishouden232Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)586Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen480Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Uitkerke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties16Aantal2020
Huizen-Transacties62Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties35Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties27Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€84.193Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€91.451Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€113.225Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Uitkerke.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders877Aantal2023
Eigenaars2.521Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Uitkerke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.720Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945580Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970555Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.767Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010421Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020309Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190056Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.827Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen889Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.668Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie48Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Uitkerke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.