Statistieken Gemeente Blankenberge

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Blankenberge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Blankenberge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Blankenberge
(zeer grote groei van 25% naar 20.511 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Blankenberge is met 4.133 personen gegroeid van 16.378 personen in 1990 tot 20.511 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 125 personen (0,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Blankenberge met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Blankenberge: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Blankenberge met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Blankenberge, 2: deelgemeente Uitkerke, 3: deelgemeente Strand Blankenberge.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Blankenberge voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Blankenberge ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Blankenberge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Blankenberge. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Blankenberge: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.404)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Blankenberge. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Blankenberge was €29.404. Er waren 13.193 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Blankenberge was €387.930.660.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Blankenberge in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Blankenberge waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Blankenberge (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Blankenberge in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Blankenberge: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Brugge.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Blankenberge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Blankenberge.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Blankenberge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Blankenberge.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Blankenberge voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Blankenberge in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Blankenberge voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.413Aantal2023
Mannen10.098Aantal2023
0 tot 10 jaar1.332Aantal2023
10 tot 20 jaar1.591Aantal2023
20 tot 30 jaar1.741Aantal2023
30 tot 40 jaar2.011Aantal2023
40 tot 50 jaar2.083Aantal2023
50 tot 60 jaar2.930Aantal2023
60 tot 70 jaar3.870Aantal2023
70 tot 80 jaar3.183Aantal2023
80 tot 90 jaar1.468Aantal2023
90 jaar en ouder302Aantal2023
Aantal inwoners20.511Aantal2023
0 tot 5 jaar635Aantal2023
5 tot 10 jaar695Aantal2023
10 tot 15 jaar813Aantal2023
15 tot 20 jaar775Aantal2023
20 tot 25 jaar834Aantal2023
25 tot 29 jaar891Aantal2023
30 tot 35 jaar988Aantal2023
35 tot 40 jaar1.025Aantal2023
40 tot 45 jaar1.042Aantal2023
45 tot 50 jaar1.041Aantal2023
50 tot 55 jaar1.325Aantal2023
55 tot 60 jaar1.608Aantal2023
60 tot 65 jaar1.879Aantal2023
65 tot 70 jaar1.985Aantal2023
70 tot 75 jaar1.801Aantal2023
75 tot 80 jaar1.384Aantal2023
80 tot 85 jaar903Aantal2023
85 tot 90 jaar555Aantal2023
90 tot 95 jaar236Aantal2023
95 jaar en ouder51Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Blankenberge. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.719Aantal2023
Gescheiden3.115Aantal2023
Ongehuwd7.833Aantal2023
Verweduwd1.844Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Blankenberge.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden743Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden658Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen93Aantal2023
Winkels: periodieke goederen126Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen42Aantal2023
Winkels: overige12Aantal2023
Winkels273Aantal2023
Horecazaken241Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten144Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden85Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Blankenberge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens10.886Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.025Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.882Aantal2023
Huishoudens 3 personen985Aantal2023
Huishoudens 4 personen691Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen303Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon46%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen3%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.193Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€387.930.660Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.404Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.766Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€401.677.766Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen18.969Aantal2023
Vreemdelingen1.542Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit18.961Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)783Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1604%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)50%Percentage2023
Aantal nationaliteiten386Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.555Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit760Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)44%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Blankenberge.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31004Code2024
RegionaamBlankenbergeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.902Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen22.805Aantal2024
Aantal inwoners20.511Aantal2023
Aantal huishoudens10.886Aantal2023
Aantal wagens8.256Aantal2022
Dichtheid adressen11,99Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners10,78Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,72Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,34Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Blankenberge.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder703Aantal2023
Alleenwonend5.025Aantal2023
Andere persoon389Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.228Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.046Aantal2023
Inwonende andere persoon254Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder985Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.964Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar896Aantal2023
Lid van collectief huishouden305Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.104Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.590Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Blankenberge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties528Aantal2020
Huizen-Transacties118Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties87Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties31Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€117.192Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€44.237Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€170.325Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€48.050Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€225.139Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€59.491Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Blankenberge.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.942Aantal2023
Eigenaars5.946Aantal2023
% Huurders45%Percentage2023
% Eigenaars55%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Blankenberge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden19.262Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.078Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.964Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20006.855Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20102.638Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.715Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021155Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900822Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.441Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen14.813Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie19.187Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie64Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Blankenberge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.