Statistieken Deelgemeente Wechelderzande

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Wechelderzande in de gemeente Lille. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Wechelderzande in de gemeente Lille. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Wechelderzande
(zeer grote groei van 43% naar 4.138 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Wechelderzande is met 1.241 personen gegroeid van 2.897 personen in 1990 tot 4.138 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 38 personen (1,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Wechelderzande met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Wechelderzande: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Wechelderzande met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Wechelderzande-Centrum, 2: buurt Boonhof-Moereind, 3: buurt Blasven-Zand, 4: buurt Gept-Noord, 5: buurt Wechelderzande-Verspreide Bew..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Wechelderzande voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Wechelderzande ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Wechelderzande

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Wechelderzande. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Wechelderzande: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.589)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Wechelderzande. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Wechelderzande was €37.589. Er waren 2.181 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Wechelderzande was €81.981.261.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 29 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Wechelderzande in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lille waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Wechelderzande (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Wechelderzande in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Wechelderzande: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Wechelderzande helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lille getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Wechelderzande

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Wechelderzande.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lille

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Wechelderzande. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Wechelderzande helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lille getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Wechelderzande voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.047Aantal2023
Mannen2.090Aantal2023
0 tot 10 jaar423Aantal2023
10 tot 20 jaar477Aantal2023
20 tot 30 jaar465Aantal2023
30 tot 40 jaar497Aantal2023
40 tot 50 jaar543Aantal2023
50 tot 60 jaar650Aantal2023
60 tot 70 jaar554Aantal2023
70 tot 80 jaar369Aantal2023
80 tot 90 jaar133Aantal2023
90 jaar en ouder11Aantal2023
Aantal inwoners4.138Aantal2023
0 tot 5 jaar203Aantal2023
5 tot 10 jaar220Aantal2023
10 tot 15 jaar216Aantal2023
15 tot 20 jaar261Aantal2023
20 tot 25 jaar224Aantal2023
25 tot 29 jaar241Aantal2023
30 tot 35 jaar232Aantal2023
35 tot 40 jaar265Aantal2023
40 tot 45 jaar309Aantal2023
45 tot 50 jaar234Aantal2023
50 tot 55 jaar293Aantal2023
55 tot 60 jaar357Aantal2023
60 tot 65 jaar297Aantal2023
65 tot 70 jaar257Aantal2023
70 tot 75 jaar216Aantal2023
75 tot 80 jaar153Aantal2023
80 tot 85 jaar85Aantal2023
85 tot 90 jaar48Aantal2023
90 tot 95 jaar11Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Wechelderzande. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Wechelderzande.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden37Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden30Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels10Aantal2023
Horecazaken9Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten11Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden7Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Wechelderzande. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.744Aantal2023
Huishoudens 1 persoon477Aantal2023
Huishoudens 2 personen641Aantal2023
Huishoudens 3 personen262Aantal2023
Huishoudens 4 personen262Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen102Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.181Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€81.981.261Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.588Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.344Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€91.409.601Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.910Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)179Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)472%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Aantal nationaliteiten54Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit227Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)28%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit38Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Wechelderzande.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13019BCode2024
RegionaamWechelderzandeNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.091Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.683Aantal2024
Aantal inwoners4.138Aantal2023
Aantal huishoudens1.744Aantal2023
Aantal wagens2.255Aantal2022
Dichtheid adressen2,46Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,79Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,60Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,07Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Wechelderzande.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder138Aantal2023
Alleenwonend477Aantal2023
Andere persoon35Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)808Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen808Aantal2023
Inwonende andere persoon41Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder208Aantal2023
Kind bij gehuwd paar729Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar279Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)296Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen298Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Wechelderzande. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties35Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties30Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Wechelderzande.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders434Aantal2023
Eigenaars1.305Aantal2023
% Huurders25%Percentage2023
% Eigenaars75%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Wechelderzande. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.884Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970319Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000793Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010288Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020266Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190051Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.581Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen301Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.678Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie203Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Wechelderzande. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.