Statistieken Gemeente Lille

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Lille. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Lille. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Lille
(zeer grote toename van 27% naar 16.871 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Lille is met 3.596 inwoners gestegen van 13.275 inwoners in 1990 tot 16.871 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 109 inwoners (0,73%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Lille met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Lille: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Lille met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Lille, 2: deelgemeente Wechelderzande, 3: deelgemeente Gierle + Deel van Vosselaar, 4: deelgemeente Poederlee.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Lille voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Lille ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Lille

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Lille. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Lille: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.619)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Lille. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Lille was €36.619. Er waren 9.277 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Lille was €339.713.724.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 29 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Lille in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lille waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Lille (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Lille in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Lille: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Turnhout.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Lille

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Lille.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lille

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Lille.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Lille voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Lille in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Lille voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen8.370Aantal2023
Mannen8.501Aantal2023
0 tot 10 jaar1.546Aantal2023
10 tot 20 jaar1.815Aantal2023
20 tot 30 jaar1.812Aantal2023
30 tot 40 jaar1.980Aantal2023
40 tot 50 jaar2.075Aantal2023
50 tot 60 jaar2.694Aantal2023
60 tot 70 jaar2.530Aantal2023
70 tot 80 jaar1.601Aantal2023
80 tot 90 jaar679Aantal2023
90 jaar en ouder139Aantal2023
Aantal inwoners16.871Aantal2023
0 tot 5 jaar716Aantal2023
5 tot 10 jaar806Aantal2023
10 tot 15 jaar913Aantal2023
15 tot 20 jaar886Aantal2023
20 tot 25 jaar888Aantal2023
25 tot 29 jaar898Aantal2023
30 tot 35 jaar973Aantal2023
35 tot 40 jaar998Aantal2023
40 tot 45 jaar1.095Aantal2023
45 tot 50 jaar967Aantal2023
50 tot 55 jaar1.266Aantal2023
55 tot 60 jaar1.426Aantal2023
60 tot 65 jaar1.375Aantal2023
65 tot 70 jaar1.154Aantal2023
70 tot 75 jaar917Aantal2023
75 tot 80 jaar682Aantal2023
80 tot 85 jaar384Aantal2023
85 tot 90 jaar251Aantal2023
90 tot 95 jaar82Aantal2023
95 jaar en ouder14Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Lille. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.152Aantal2023
Gescheiden1.362Aantal2023
Ongehuwd7.545Aantal2023
Verweduwd812Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Lille.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden225Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden204Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen37Aantal2023
Winkels: periodieke goederen14Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen22Aantal2023
Winkels: overige6Aantal2023
Winkels79Aantal2023
Horecazaken53Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten72Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden21Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Lille. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens7.030Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.882Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.764Aantal2023
Huishoudens 3 personen979Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.014Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen391Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften9.277Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€339.713.724Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.618Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.858Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€363.268.451Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen16.099Aantal2023
Vreemdelingen772Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit16.089Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)524Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2890%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)71%Percentage2023
Aantal nationaliteiten223Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit745Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)106%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit194Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Lille.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13019Code2024
RegionaamLilleNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte5.962Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen10.170Aantal2024
Aantal inwoners16.871Aantal2023
Aantal huishoudens7.030Aantal2023
Aantal wagens8.956Aantal2022
Dichtheid adressen1,71Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,83Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,18Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,50Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Lille.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder431Aantal2023
Alleenwonend1.882Aantal2023
Andere persoon205Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.088Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.862Aantal2023
Inwonende andere persoon230Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder663Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.814Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.096Aantal2023
Lid van collectief huishouden128Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.228Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.112Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Lille. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties43Aantal2020
Huizen-Transacties119Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties27Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties92Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€123.418Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€147.290Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€184.767Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Lille.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.552Aantal2023
Eigenaars5.497Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Lille. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.596Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945456Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.619Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.144Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.005Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020882Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021140Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900229Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen6.253Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.324Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.223Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie345Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Lille. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.