Statistieken Deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen
(zeer grote toename van 29% naar 17.423 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen is met 3.881 inwoners toegenomen van 13.542 inwoners in 1990 tot 17.423 inwoners in 2022 (dat is een zeer grote toename van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 121 inwoners (0,79%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Heusden-Zolder met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Heusden-Zolder met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Heusden Heusden-Zolder, 2: deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.100)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen was €36.100. Er waren 9.594 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen was €346.344.980.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 39 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Heusden-Zolder waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Heusden-Zolder getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Heusden-Zolder

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Heusden-Zolder getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen8.783Aantal2022
Mannen8.655Aantal2022
0 tot 10 jaar1.716Aantal2022
10 tot 20 jaar1.930Aantal2022
20 tot 30 jaar1.817Aantal2022
30 tot 40 jaar2.218Aantal2022
40 tot 50 jaar2.423Aantal2022
50 tot 60 jaar2.472Aantal2022
60 tot 70 jaar2.288Aantal2022
70 tot 80 jaar1.536Aantal2022
80 tot 90 jaar717Aantal2022
90 jaar en ouder110Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*15.161Aantal2023
Gescheiden*2.688Aantal2023
Ongehuwd*14.918Aantal2023
Verweduwd*1.856Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Heusden-Zolder getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften9.594Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€346.344.980Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.100Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.601Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*31.488Aantal2023
Vreemdelingen*3.135Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Heusden-Zolder getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71070BCode2023
RegionaamZolder+ Deel van Zonhoven + Deel van HouthalenNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte3.294Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen8.941Aantal2023
Aantal inwoners17.423Aantal2022
Aantal huishoudens7.018Aantal2021
Aantal wagens9.652Aantal2021
Dichtheid adressen2,71Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,29Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,13Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,93Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties33Aantal2020
Huizen-Transacties97Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties26Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties71Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€36.237Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€48.969Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€63.659Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen.