Statistieken Gemeente Aarschot

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Aarschot. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Aarschot. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Aarschot
(grote stijging van 20% naar 30.854 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Aarschot is met 5.155 inwoners toegenomen van 25.699 inwoners in 1990 tot 30.854 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 156 inwoners (0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Aarschot met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Aarschot: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Aarschot met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Aarschot + Deel Begijnendijk, 2: deelgemeente Langdorp, 3: deelgemeente Rillaar, 4: deelgemeente Gelrode.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Aarschot voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Aarschot ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Aarschot

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Aarschot. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Aarschot: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.891)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Aarschot. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Aarschot was €35.891. Er waren 18.104 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Aarschot was €649.764.093.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 38 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Aarschot in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Aarschot waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Aarschot (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Aarschot in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Aarschot: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Leuven.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Aarschot

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Aarschot.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aarschot

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Aarschot.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Aarschot voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Aarschot in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Aarschot voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen15.733Aantal2023
Mannen15.121Aantal2023
0 tot 10 jaar2.767Aantal2023
10 tot 20 jaar2.958Aantal2023
20 tot 30 jaar3.219Aantal2023
30 tot 40 jaar4.019Aantal2023
40 tot 50 jaar3.930Aantal2023
50 tot 60 jaar4.544Aantal2023
60 tot 70 jaar4.141Aantal2023
70 tot 80 jaar3.060Aantal2023
80 tot 90 jaar1.798Aantal2023
90 jaar en ouder418Aantal2023
Aantal inwoners30.854Aantal2023
0 tot 5 jaar1.313Aantal2023
5 tot 10 jaar1.433Aantal2023
10 tot 15 jaar1.508Aantal2023
15 tot 20 jaar1.448Aantal2023
20 tot 25 jaar1.499Aantal2023
25 tot 29 jaar1.712Aantal2023
30 tot 35 jaar2.014Aantal2023
35 tot 40 jaar1.988Aantal2023
40 tot 45 jaar2.086Aantal2023
45 tot 50 jaar1.838Aantal2023
50 tot 55 jaar2.113Aantal2023
55 tot 60 jaar2.416Aantal2023
60 tot 65 jaar2.207Aantal2023
65 tot 70 jaar1.928Aantal2023
70 tot 75 jaar1.638Aantal2023
75 tot 80 jaar1.412Aantal2023
80 tot 85 jaar1.013Aantal2023
85 tot 90 jaar757Aantal2023
90 tot 95 jaar310Aantal2023
95 jaar en ouder42Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de gemeente Aarschot.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd11.501Aantal2023
Gescheiden3.054Aantal2023
Ongehuwd14.320Aantal2023
Verweduwd1.979Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Aarschot.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden690Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden595Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen71Aantal2023
Winkels: periodieke goederen76Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen69Aantal2023
Winkels: overige9Aantal2023
Winkels225Aantal2023
Horecazaken149Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten221Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden95Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Aarschot. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens14.080Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.952Aantal2023
Huishoudens 2 personen5.038Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.900Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.582Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen608Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften18.104Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€649.764.093Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.890Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.466Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€664.892.215Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen29.163Aantal2023
Vreemdelingen1.691Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit29.141Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)926Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3816%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)97%Percentage2023
Aantal nationaliteiten537Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.707Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)183%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit739Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)64%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Aarschot.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24001Code2024
RegionaamAarschotNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte6.305Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen18.271Aantal2024
Aantal inwoners30.854Aantal2023
Aantal huishoudens14.080Aantal2023
Aantal wagens16.574Aantal2022
Dichtheid adressen2,90Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,89Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,23Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,63Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Aarschot.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.155Aantal2023
Alleenwonend4.952Aantal2023
Andere persoon592Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.806Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen6.262Aantal2023
Inwonende andere persoon464Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.661Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.258Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.863Aantal2023
Lid van collectief huishouden336Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.226Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.190Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Aarschot. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties45Aantal2020
Huizen-Transacties241Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties108Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties133Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€36.738Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€32.592Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€36.315Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€48.296Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€38.703Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€45.789Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€64.497Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€52.962Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€57.000Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Aarschot. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.121Aantal2023
Eigenaars9.898Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars70%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Aarschot. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden15.600Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.147Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19704.569Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.979Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.369Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.673Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021302Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900424Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen11.695Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.891Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie15.438Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie117Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Aarschot. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.