Statistieken Gemeente Asse

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Asse. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Asse. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Asse
(zeer grote groei van 33% naar 35.191 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Asse is met 8.752 inwoners toegenomen van 26.439 inwoners in 1990 tot 35.191 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 265 inwoners (0,87%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Asse met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Asse: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Asse met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Asse, 2: deelgemeente Mollem, 3: deelgemeente Kobbegem, 4: deelgemeente Relegem, 5: deelgemeente Zellik, 6: deelgemeente Bekkerzeel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Asse voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Asse ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Asse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Asse. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Asse: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.606)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Asse. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Asse was €36.606. Er waren 18.154 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Asse was €664.543.343.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 43 buurten (blauw), 13 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Asse in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Asse waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Asse (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Asse in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Asse: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Asse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Asse.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Asse

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Asse.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Asse voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Asse in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Asse voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen17.935Aantal2023
Mannen17.256Aantal2023
0 tot 10 jaar4.442Aantal2023
10 tot 20 jaar4.377Aantal2023
20 tot 30 jaar4.263Aantal2023
30 tot 40 jaar4.480Aantal2023
40 tot 50 jaar4.560Aantal2023
50 tot 60 jaar4.658Aantal2023
60 tot 70 jaar3.745Aantal2023
70 tot 80 jaar2.755Aantal2023
80 tot 90 jaar1.503Aantal2023
90 jaar en ouder408Aantal2023
Aantal inwoners35.191Aantal2023
0 tot 5 jaar2.171Aantal2023
5 tot 10 jaar2.228Aantal2023
10 tot 15 jaar2.222Aantal2023
15 tot 20 jaar2.135Aantal2023
20 tot 25 jaar2.102Aantal2023
25 tot 29 jaar2.123Aantal2023
30 tot 35 jaar2.198Aantal2023
35 tot 40 jaar2.266Aantal2023
40 tot 45 jaar2.246Aantal2023
45 tot 50 jaar2.287Aantal2023
50 tot 55 jaar2.344Aantal2023
55 tot 60 jaar2.286Aantal2023
60 tot 65 jaar2.016Aantal2023
65 tot 70 jaar1.718Aantal2023
70 tot 75 jaar1.415Aantal2023
75 tot 80 jaar1.310Aantal2023
80 tot 85 jaar841Aantal2023
85 tot 90 jaar603Aantal2023
90 tot 95 jaar278Aantal2023
95 jaar en ouder53Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Asse. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd12.976Aantal2023
Gescheiden2.670Aantal2023
Ongehuwd17.696Aantal2023
Verweduwd1.849Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Asse.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden460Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden431Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen68Aantal2023
Winkels: periodieke goederen33Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen46Aantal2023
Winkels: overige6Aantal2023
Winkels153Aantal2023
Horecazaken94Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten184Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden29Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Asse. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens13.780Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.039Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.239Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.997Aantal2023
Huishoudens 4 personen2.150Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.355Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften18.154Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€664.543.343Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.605Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.306Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€678.957.805Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen29.736Aantal2023
Vreemdelingen5.455Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit29.757Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)3.773Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4495%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)393%Percentage2023
Aantal nationaliteiten830Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit5.469Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)595%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.660Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)169%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Asse.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23002Code2024
RegionaamAsseNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte5.022Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen19.356Aantal2024
Aantal inwoners35.191Aantal2023
Aantal huishoudens13.780Aantal2023
Aantal wagens15.661Aantal2022
Dichtheid adressen3,85Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,01Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,74Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,12Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Asse.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.407Aantal2023
Alleenwonend4.039Aantal2023
Andere persoon766Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)6.840Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.310Aantal2023
Inwonende andere persoon945Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder2.315Aantal2023
Kind bij gehuwd paar6.929Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.240Aantal2023
Lid van collectief huishouden291Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.436Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.540Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Asse. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties110Aantal2020
Huizen-Transacties209Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties156Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties53Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€73.018Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€30.181Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€18.205Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€86.545Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€43.382Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€25.538Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€99.727Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€51.071Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€28.974Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Asse.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.414Aantal2023
Eigenaars9.389Aantal2023
% Huurders32%Percentage2023
% Eigenaars68%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Asse. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden15.164Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.123Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19704.037Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20005.392Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.175Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.183Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021263Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900777Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen9.501Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen5.636Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie15.039Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie76Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Asse. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.