Statistieken Arrondissement Halle-Vilvoorde

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Halle-Vilvoorde
(zeer grote stijging van 27% naar 664.201 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Halle-Vilvoorde is met 139.239 inwoners toegenomen van 524.962 inwoners in 1990 tot 664.201 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 4.219 inwoners (0,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Vlaams-Brabant met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Halle-Vilvoorde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Vlaams-Brabant met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Halle-Vilvoorde, 2: Arrondissement Leuven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Halle-Vilvoorde voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Halle-Vilvoorde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Halle-Vilvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Halle-Vilvoorde. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.538)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Halle-Vilvoorde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Halle-Vilvoorde was €39.538. Er waren 347.818 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Halle-Vilvoorde was €13.752.132.348.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 35 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Halle-Vilvoorde in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Halle-Vilvoorde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Halle-Vilvoorde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Halle-Vilvoorde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Vlaams-Brabant.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Halle-Vilvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Halle-Vilvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Halle-Vilvoorde voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Halle-Vilvoorde in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen339.856Aantal2023
Mannen324.345Aantal2023
0 tot 10 jaar77.460Aantal2023
10 tot 20 jaar84.431Aantal2023
20 tot 30 jaar73.617Aantal2023
30 tot 40 jaar80.426Aantal2023
40 tot 50 jaar88.470Aantal2023
50 tot 60 jaar90.636Aantal2023
60 tot 70 jaar77.767Aantal2023
70 tot 80 jaar54.168Aantal2023
80 tot 90 jaar29.549Aantal2023
90 jaar en ouder7.677Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd248.318Aantal2023
Gescheiden52.401Aantal2023
Ongehuwd328.906Aantal2023
Verweduwd34.576Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften347.818Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€13.752.132.348Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.538Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.576Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen577.958Aantal2023
Vreemdelingen86.243Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23000Code2023
RegionaamArrondissement Halle-VilvoordeNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte94.912Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen338.012Aantal2023
Aantal inwoners664.201Aantal2023
Aantal huishoudens259.535Aantal2021
Aantal wagens323.790Aantal2021
Dichtheid adressen3,56Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners7,00Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,73Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,41Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.368Aantal2020
Huizen-Transacties4.634Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3.049Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.585Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€42.086Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€64.401Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€41.070Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€19.015Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€53.059Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€78.869Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€49.327Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€24.028Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€61.229Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€95.636Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€59.149Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€30.304Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde.