Statistieken Arrondissement Halle-Vilvoorde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Halle-Vilvoorde
(zeer grote groei van 27% naar 664.201 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Halle-Vilvoorde is met 139.239 personen toegenomen van 524.962 personen in 1990 tot 664.201 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 4.219 personen (0,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Vlaams-Brabant met het aantal inwoners per arrondissement in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Halle-Vilvoorde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Vlaams-Brabant met het aantal inwoners per arrondissement in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Halle-Vilvoorde, 2: Arrondissement Leuven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Halle-Vilvoorde voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Halle-Vilvoorde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Halle-Vilvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Halle-Vilvoorde. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.538)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Halle-Vilvoorde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Halle-Vilvoorde was €39.538. Er waren 347.818 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Halle-Vilvoorde was €13.752.132.348.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 35 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Halle-Vilvoorde in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Halle-Vilvoorde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Halle-Vilvoorde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Halle-Vilvoorde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Vlaams-Brabant.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Halle-Vilvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Halle-Vilvoorde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Halle-Vilvoorde voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Halle-Vilvoorde in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen339.856Aantal2023
Mannen324.345Aantal2023
0 tot 10 jaar77.460Aantal2023
10 tot 20 jaar84.431Aantal2023
20 tot 30 jaar73.617Aantal2023
30 tot 40 jaar80.426Aantal2023
40 tot 50 jaar88.470Aantal2023
50 tot 60 jaar90.636Aantal2023
60 tot 70 jaar77.767Aantal2023
70 tot 80 jaar54.168Aantal2023
80 tot 90 jaar29.549Aantal2023
90 jaar en ouder7.677Aantal2023
Aantal inwoners664.201Aantal2023
0 tot 5 jaar36.185Aantal2023
5 tot 10 jaar41.013Aantal2023
10 tot 15 jaar43.026Aantal2023
15 tot 20 jaar41.295Aantal2023
20 tot 25 jaar38.462Aantal2023
25 tot 29 jaar35.004Aantal2023
30 tot 35 jaar38.697Aantal2023
35 tot 40 jaar41.497Aantal2023
40 tot 45 jaar44.830Aantal2023
45 tot 50 jaar43.351Aantal2023
50 tot 55 jaar45.103Aantal2023
55 tot 60 jaar45.275Aantal2023
60 tot 65 jaar42.154Aantal2023
65 tot 70 jaar35.385Aantal2023
70 tot 75 jaar29.386Aantal2023
75 tot 80 jaar24.326Aantal2023
80 tot 85 jaar16.450Aantal2023
85 tot 90 jaar12.241Aantal2023
90 tot 95 jaar5.289Aantal2023
95 jaar en ouder954Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Halle-Vilvoorde. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd248.318Aantal2023
Gescheiden52.401Aantal2023
Ongehuwd328.906Aantal2023
Verweduwd34.576Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden8.165Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden7.483Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1.178Aantal2023
Winkels: periodieke goederen600Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen804Aantal2023
Winkels: overige110Aantal2023
Winkels2.692Aantal2023
Horecazaken1.696Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten3.095Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden682Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens262.692Aantal2023
Huishoudens 1 persoon75.005Aantal2023
Huishoudens 2 personen82.765Aantal2023
Huishoudens 3 personen40.180Aantal2023
Huishoudens 4 personen41.187Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen23.555Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften347.818Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€13.752.132.348Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.538Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.576Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€14.377.032.241Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen577.958Aantal2023
Vreemdelingen86.243Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit577.603Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)59.817Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)76210%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6560%Percentage2023
Aantal nationaliteiten15.972Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit87.052Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9774%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit26.792Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2831%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23000Code2024
RegionaamArrondissement Halle-VilvoordeNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte94.912Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen343.103Aantal2024
Aantal inwoners664.201Aantal2023
Aantal huishoudens262.692Aantal2023
Aantal wagens325.922Aantal2022
Dichtheid adressen3,61Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,00Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,77Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,43Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Halle-Vilvoorde.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder25.663Aantal2023
Alleenwonend75.005Aantal2023
Andere persoon10.767Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)130.058Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen104.012Aantal2023
Inwonende andere persoon14.088Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder41.052Aantal2023
Kind bij gehuwd paar129.156Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar44.774Aantal2023
Lid van collectief huishouden6.424Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)50.014Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen31.688Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.368Aantal2020
Huizen-Transacties4.634Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3.049Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.585Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€42.086Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€64.401Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€41.070Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€19.015Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€53.059Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€78.869Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€49.327Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€24.028Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€61.229Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€95.636Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€59.149Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€30.304Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders75.459Aantal2023
Eigenaars187.356Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden288.909Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194550.968Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197075.036Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200094.629Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201022.860Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202023.322Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20213.154Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190015.721Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen205.826Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen82.775Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie286.317Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie1.820Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.