Statistieken Gemeente Balen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Balen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Balen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Balen
(zeer grote stijging van 33% naar 23.308 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Balen is met 5.749 personen gegroeid van 17.559 personen in 1990 tot 23.308 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 174 personen (0,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Balen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Balen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Balen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Balen, 2: deelgemeente Olmen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Balen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Balen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Balen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Balen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Balen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.049)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Balen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Balen was €35.049. Er waren 12.798 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Balen was €448.557.894.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Balen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Balen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Balen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Balen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Balen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Turnhout.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Balen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Balen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Balen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Balen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Balen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Balen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Balen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen11.651Aantal2023
Mannen11.657Aantal2023
0 tot 10 jaar2.338Aantal2023
10 tot 20 jaar2.595Aantal2023
20 tot 30 jaar2.302Aantal2023
30 tot 40 jaar3.030Aantal2023
40 tot 50 jaar3.170Aantal2023
50 tot 60 jaar3.441Aantal2023
60 tot 70 jaar3.078Aantal2023
70 tot 80 jaar2.086Aantal2023
80 tot 90 jaar1.073Aantal2023
90 jaar en ouder195Aantal2023
Aantal inwoners23.308Aantal2023
0 tot 5 jaar1.043Aantal2023
5 tot 10 jaar1.275Aantal2023
10 tot 15 jaar1.371Aantal2023
15 tot 20 jaar1.206Aantal2023
20 tot 25 jaar1.116Aantal2023
25 tot 29 jaar1.164Aantal2023
30 tot 35 jaar1.464Aantal2023
35 tot 40 jaar1.556Aantal2023
40 tot 45 jaar1.709Aantal2023
45 tot 50 jaar1.441Aantal2023
50 tot 55 jaar1.631Aantal2023
55 tot 60 jaar1.794Aantal2023
60 tot 65 jaar1.720Aantal2023
65 tot 70 jaar1.351Aantal2023
70 tot 75 jaar1.152Aantal2023
75 tot 80 jaar925Aantal2023
80 tot 85 jaar619Aantal2023
85 tot 90 jaar430Aantal2023
90 tot 95 jaar139Aantal2023
95 jaar en ouder5Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de gemeente Balen.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd9.335Aantal2023
Gescheiden1.934Aantal2023
Ongehuwd10.802Aantal2023
Verweduwd1.237Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Balen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden282Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden267Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen40Aantal2023
Winkels: periodieke goederen23Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen37Aantal2023
Winkels: overige8Aantal2023
Winkels108Aantal2023
Horecazaken60Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten99Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden15Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Balen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens9.773Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.781Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.536Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.494Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.421Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen541Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften12.798Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€448.557.894Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.049Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.608Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€432.328.858Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen21.711Aantal2023
Vreemdelingen1.597Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit21.708Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.139Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3263%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)161%Percentage2023
Aantal nationaliteiten365Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.600Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)214%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit440Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)44%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Balen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13003Code2024
RegionaamBalenNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte7.299Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen13.310Aantal2024
Aantal inwoners23.308Aantal2023
Aantal huishoudens9.773Aantal2023
Aantal wagens12.427Aantal2022
Dichtheid adressen1,82Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,19Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,34Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,70Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Balen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder701Aantal2023
Alleenwonend2.781Aantal2023
Andere persoon317Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.302Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.720Aantal2023
Inwonende andere persoon343Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.078Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.873Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.576Aantal2023
Lid van collectief huishouden209Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.852Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.456Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Balen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties17Aantal2020
Huizen-Transacties219Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties76Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties143Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€31.369Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€24.545Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€39.945Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€33.986Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€56.849Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€43.426Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Balen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.871Aantal2023
Eigenaars7.931Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Balen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden10.692Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.170Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.368Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.417Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.272Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021139Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900171Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen8.924Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.753Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie10.571Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie83Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Balen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.